Questions and answers

Czy sprzedaż waluty uzyskanej w drodze pożyczki generuje podatkowe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek odpowiadania na nadsyłane podania o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy szkoły muszą być zarejestrowane na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy testy wydajnościowe oraz formularze sprawozdawcze mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy usługa sporządzania deklaracji Intrastat może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w aktach osobowych można ujawnić kwotę nagrody jaką otrzymał nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w placówce oświatowej istnieje obowiązek, aby wszyscy pracownicy ukończyli kurs z zakresu ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy wpłaty rodziców za przedszkole można ewidencjonować w PKPiR, jeśli dopłaty od gminy są ewidencjonowane w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w przypadku przekazywania zużytych tonerów do placówki handlowej należy sporządzać KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy w sytuacji zmiany podstawy prawnej SIO należy ponownie zgłosić zbiór danych osobowych do GIODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy wynajem może być rozliczany przez jednego z trzech spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w związku z wynajmem, małżonkowie dla celów VAT nadal pozostają podatnikami tego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zaliczki na poczet zapłaty za zbywane prawa majątkowe stanowią przychód podatkowy w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy wykonawca przesłał uzupełnione dokumenty tylko e-mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Gdzie podlega opodatkowaniu usługa wykonania projektu remontu mostu znajdującego się na granicy Polski i kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki dokument stanowi podstawę wyksięgowania z ewidencji księgowej sprzedaży po reklamacji klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie dane pełnomocnika musi zawierać pełnomocnictwo złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na członkach spółdzielni w związku z otrzymaniem od spółdzielni działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie są skutki transakcji sprzedaży usług na rzecz kontrahenta szwajcarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki w CIT powstaną w przypadku otrzymania dywidendy od podmiotu z Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie umowy na projekty współfinansowane środkami z UE można wyłączyć z długu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jakie zbiory danych osobowych dyrektor przedszkola publicznego powinien zgłosić do GIODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie zbiory danych osobowych powinna szkoła zgłosić do GIODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, w której brak kontaktu z rzekomo poszkodowanym uniemożliwia sporządzenie dokumentacji powypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać dokumentacja przetwarzania danych osobowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak wyegzekwować od byłego dyrektora szkoły uzupełnienie tematów lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jakiej pozycji należy wykazać transakcję w deklaracji VAT-7 i ewentualnie VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób dokonać zwrotu towaru w sytuacji prowadzenia transakcji z podmiotem litewskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób firma powinna zaliczyć maszyny do środków trwałych, jeśli uprzednio były one zaliczone do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć towary handlowe w kosztach podatkowych, jeśli podatnik prowadzi księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie wyposażenie o niskiej wartości początkowej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odszkodowanie za szkodę wywołaną niedopełnieniem postanowień umowy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy praca na stanowisku kierowcy ambulansu do pobierania krwi należy do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy przekazanie na potrzeby własne nieruchomości zasiedlonej dawniej, niż dwa lata temu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż tych tutoriali jest usługą elektroniczną z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi ze zmian w ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie powinno być napięcie elektryczne przy pracach elektrycznych prowadzonych wewnątrz zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jak interpretować granicę między domem a drogą, w przypadku wypadku w drodze z pracy do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup samochodu w niemieckim komisie samochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaliczkę z tytułu sprzedaży prawa własności czasopisma?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak udokumentować zakup bezrachunkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczonych usług księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy bony zatrudnieniowe podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy brak wpisów w dzienniku lekcyjnym może być podstawą do nałożenia na nauczyciela kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy faktury za wynajem, trwający na przełomie roku od 20 grudnia do 5 stycznia można wystawić w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy ilości wytworzonych odpadów są prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy przeksięgować odliczenie straty z poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy należy rozliczyć podatek należny od zakupu zestawów okolicznościowych z winiarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C osobie fizycznej, której sfinansowano studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pozostałości po polowaniu (skóra zwierzęcia) mogą być odpadem komunalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy spłatę kredytu można traktować jako darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT o zakupu zegarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy transakcja dokumentuje WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wydatki na wytworzenie domu szkieletowego mogą być uznane za bezpośrednie koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie członka rady nadzorczej będzie faktycznie podlegać oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny przysługuje matce, jeśli opiekę nad córką stanowił ojciec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który został zatrudniony w grudniu, ale nie jest to jego pierwsza praca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaki podatek trzeba podać w poz. C8 w formularzu PIT-4R?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja wyrobów gotowych wydanych w ramach uznanej reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR prowadzonej metodą kasową uzyskany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić właściwość organu w przypadku rozpatrzenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy świadczenia rodzinne należy uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne