Questions and answers

Jakie okresy należy porównywać ubiegając się o wsparcie na podstawie przepisów tzw. tarczy 7.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak obliczyć etat katechety w przedszkolu, który pracuje w siedmiu grupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wszystkie wyniki badań laboratoryjnych muszą funkcjonować jako EDM?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy można zmienić termin płatności za przekształcenie z 20 na 99 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy środek trwały zakupiony przez podatnika musi zostać zaksięgowany w kolumnę 15 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dla celów VAT należy ustalić miejsce świadczenia usługi w przypadku dzierżawy maszyny od podmiotu z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy powyższe wydatki można ująć w księdze podatkowej na bieżąco, czy też dopiero w momencie przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki prawne odnośnie dokonanego podziału geodezyjnego rodzi unieważnienie decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można nie doliczać gruntów oddanych w dzierżawę ustalając prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy data poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym może być późniejsza niż data sporządzenia oceny tego ryzyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć korektę importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować przejęcie aktywów i pasywów domu pomocy społecznej przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi psychoterapeutyczne jest zobligowany do obowiązkowej wymiany kasy fisklanej na kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jednorazowe odszkodowanie z ZUS podlega pod zajęcie komornicze niealimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy duże przedsiębiorstwo może skorzystać z pomocy de minimis w ramach opłaty produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w zespole szkół zawodowych powinien obowiązywać regulamin pracowni przedmiotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak kwalifikować istotność odstąpienia od projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy sprzedając środek trwały podatnik ma obowiązek skorygować VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy członkiem PKZP może być osoba zatrudniona na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy proforma powinna być opłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć nadwyżkę finansowania dłużnego z roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy zwrot wadliwego towaru bez opłacenia wystawionej faktury proforma jest naruszeniem prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy PINB może zatwierdzić projekt zamienny o obiekty nie ujęte w projekcie zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak nazwać działanie organu, który działa przewlekle, dokonując czynności pozornych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy bezpłatne udostępnienie nagrania z koncertu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy otrzymywane z zagranicy tantiemy podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić miejsce powstania zakładu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak opodatkować grunty mieszkalne B, inne tereny zabudowane Bi oraz budynek plebanii i garaż należące do parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy ustalić kwotę obrotu, od której zależy zwolnienie od obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nowy rachunek podlega zajęciu jeżeli wcześniej klient posiadał rachunek objęty blokadą komorniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy rejestr wydanych przez burmistrza decyzji o warunkach zabudowy powinien być publikowany na stronie BIP gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy wpływ na rachunek klienta z ARiMR jest zwolniony spod egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

W jaki sposób można zlikwidować stanowisko kierownika szkolenia praktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy noty korygujące, wystawione dla kontrahentów, powinny znajdować się w rejestrze zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dotacja finansowana z EFS generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak poprawnie wykazać liczbę wychowanków, uczniów w INF-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest wygaszenie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak ustalić odpis na ZFŚS na pracownika niepedagogicznego, który w trakcie roku przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne