Questions and answers

Czy wobec braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej, podatnik może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w postanowieniu dotyczącym ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej należy wskazać termin wniesienia tej opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zamawiający może ustanowić kryterium pozacenowe oparte na subiektywnej ocenie członków komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zobowiązanie podatkowe za lata 2008 i 2009 uległo przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką masę wprowadzonych do obrotu opakowań należy przyjąć do obliczenia opłaty produktowej za 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaką metodę stosować w poszczególnych latach przy korygowaniu VAT przez okres 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty, ekspertyzy, decyzje byłyby potrzebne do przeprowadzenia na terenie hałdy budowy obiektu przemysłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są obowiązujące zasady przechowywania nadtlenków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy rozliczyć zakup od kontrahenta włoskiego opon, które zostały wydane z magazynu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w związku z przejęciem umowy leasingu od stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ująć w księgach refakturę za media na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak współwłaściciele lokalu użytkowego powinni prawidłowo rozliczać VAT z tytułu wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu najmu urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto podejmuje decyzję o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Na jakiej podstawie należy wyliczać czynsze dzierżawy nieruchomości należących do gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jakiej sytuacji organ podatkowy może wystawić tytuł egzekucyjny na zaległość podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

W którym momencie otrzymana przedpłata lub zaliczka stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co należy wpisywać w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 13 „Skutki udzielonych ulg i zwolnień...”?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy dodatek 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego podlega koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy do dochodu rodziny ubiegającej się o pomoc finansową należy doliczyć zwrot ulgi podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dofinansowanie wypoczynku pracownika stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy GOPS powinien w trakcie kontroli udostępnić komisji rewizyjnej całą dokumentację?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy jest możliwe, aby waga odpadu z KPO nie była tożsama z wagą na fakturze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy kierowca za przewozy w Niemczech powinien mieć wypłaconą stawkę 8,50 euro za godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy lokal mieszkalny będący środkiem trwałym może być amortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe i zasadne jest ustalenie linii brzegowej na starorzeczu, przez które przepływa woda płynąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można wystawiać faktury korygujące sprzedaż "do zera"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT nadwyżki inwentaryzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT związany z uzyskaną dotacją stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od zakupu paliwa do gokartów przysługuje pełne odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykazać przy darowiźnie VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo został obciążony notą za aneks do umowy ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pomosty stacjonarne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy powinien zostać naliczony VAT o przychodów z przeprowadzonego szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z 1995 r. jest jednocześnie pozwoleniem na wykonanie urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pracownikowi należy się karta podarunkowa z okazji świąt?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracownik starostwa może pełnić dodatkowo funkcję administratora bezpieczeństwa informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy starosta może wyłączyć z produkcji rolnej grunt klasy RIIIa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy umorzenie bezrobotnemu nienależnie wypłaconego świadczenia obliguje do wystawienia informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane jako PKD 85.51.Z mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy warunkiem udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej jest przejście dodatkowego szkolenia specjalistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w ramach umowy zlecenia można świadczyć usługi tożsame z profilem prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w szatniach wolno stosować krzesła zamiast ławek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zamawiający sektorowi mogą podlegać odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy za okres zatrudnienia na umowę na zastępstwo nauczycielce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zwodowanie pływających rekreacyjnych domków hotelowych na jeziorze wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Dochody JST za bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne