Questions and answers

Czy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracodawcy oraz pracowników można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie obowiązki wobec pracowników ma pracodawca zmieniający siedzibę zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Według jakich zasad oblicza się staż pracy dla potrzeb uprawnień pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pnącze chmielu zwyczajnego należy traktować jako krzew i uzyskać zezwolenie na jego usunięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie na pobór wód ze zbiornika, w którym w dużej mierze znajdować się będą ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przepisy określają dopuszczalną górną granicę temperatury, jaka może występować w pomieszczeniach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przeznaczenie części zysku za zakończony rok obrotowy na kapitał zakładowy podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką stawką powinna zostać wystawiona refaktura kosztów noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy spadkobiercy mogą odliczyć opłacone za spadkodawcę zaległe składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym pracownika zatrudnionego na dwóch umowach o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu wynajmu pola namiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką odprawę należy wypłacić kucharce w wieku 60 lat, która po 40 latach pracy przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła demontaż fabrycznie zamontowanej w samochodzie kratki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć koszt wynajmu mieszkania dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w przychodach wpłaty częściowe za udział w kursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochodzi do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługuje odliczenie VAT od zakupu przyczepy campingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczać paliwo do samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych po dniu 1 lipca 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w PKPiR faktury korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku wpłat za kurs, jeśli dokonywane są one w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż lokalu użytkowego, w przypadku przekształcenia go na mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik podłączający maszynę do siły wymaga uprawnień energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczać i która spółka powinna rozliczać podatek u źródła za 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak powinna być skonstruowana komparycja umowy zawieranej z małżonkami prowadzącymi wspólne gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu, jeśli jest on jedynym lokalem w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wszystkie zakłady pracy muszą przesłać do ZUS kartę wypadku w drodze do lub z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ułamanie zęba podczas spożywania posiłku w przerwie śniadaniowej może zostać uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy rozumieć produkty wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wyposażyć pomieszczenie biurowe w klimatyzator?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jaki sprzęt pracodawca musi wyposażyć jadalnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Ile wynosi okres przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej i rozliczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy odsetki oraz koszty związane ze sprawą sądową stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprawy organizacyjne urzędu powinny być regulowane pismami okólnymi czy zarządzeniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy nagrody uzyskane w ramach programu lojalnościowego podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy możliwa jest zmiana statusu wody stojącej na zbiornik retencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy błędne wskazanie daty wystawienia pisma informującego pracownika o nałożeniu kary narusza prawo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zakup gruntu podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy zbycie praw do umowy dzierżawy podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przedpłata na nieokreślone konkretnie dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT nietransakcyjna wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo określić moment pierwszego zasiedlenia budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy powstaje przychód z bezpłatnego użytkowania nieruchomości po jej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak klasyfikować umowę zlecenia z osobą fizyczną na usługę szkoleniową dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy po nowelizacji Prawa budowlanego, należy dokonać zgłoszenia ogrodzenia do wysokości 2,20 m od strony drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy dochód ze sprzedaży w 2009 r. garażu nabytego w 2007 r. należy rozliczyć w zeznaniu rocznym, czy w PIT-39?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dodatek mieszkaniowy można przyznać osobie mieszkającej w lokalu socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne