Questions and answers

Czy w umowie zlecenia nauczyciel może mieć taki sam zakres obowiązków jak w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna zakazu wchodzenia na słód umieszczony w przyczepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować dla sprzedaży pierogów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą wniesienie aportem gruntu do sp. z.o.o. spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak jednostka sektora finansów publicznych powinna udzielić zamówienia na udzielenie pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak należy postępować z dokumentacją medyczną pacjenta, która została udostępniona dla celów naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi zastępczego dnia wolnego za pracę w dniu wolnym i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kiedy powstaje konieczność uzupełnienia wynagrodzenia do wysokości płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto administruje odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej kosztem osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Dmoch Konrad | Aktualne

Na czym może polegać uelastycznienie godzin pracy w podstawowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Sobczak Michalina | Aktualne

W jaki sposób amortyzować farmę fotowoltaiczną sfinansowaną nieoprocentowaną pożyczką zaciągniętą w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych delegacje wypłacone pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy budynek gospodarczy znajdujący się na gruncie Bi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy dialog techniczny może zostać przeprowadzony po powołaniu komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy faktury zaliczkowe generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gminie wolno sfinansować zakup sztandaru dla OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy i jak wsparcie otrzymane z unijnych programów operacyjnych wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może zakupić dla pracownika niepełnosprawnego poduszkę ortopedyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym w przypadku umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy można udzielić zamówienia na usługi medyczne bez stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy nabycie spadku za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy na KPO można stosować elektroniczny wzór pieczątki poszczególnych podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy pod dokumentem UPL-1 może podpisać się tylko jeden z dwóch wspólników dwuosobowej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu odpłatne zbycie akcji w celu ich umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy puste opakowania po preparatach drażniących mogą być odpadami o kodzie innym niż 15 01 10*?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy starosta może wydać gminie zezwolenie na zbieranie odpadów dla PSZOK prowadzonego na gruncie leśnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zakup udziałów spółki z o.o. należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zapłacony podatek powinien być kosztem w momencie sporządzenia deklaracji PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zasiłek celowy można przyznać na zakup leków i środków higieny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak amortyzować środki trwałe spółki komandytowej przejęte w wyniku przekształcenia ze spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w związku z wykorzystaniem zdjęcia osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować aby rozliczyć pożyczkę udzieloną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakim podatkiem opodatkować wyłączony z działalności rolniczej grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jakim przepisom o delegacjach służbowych podlega członek zarządu będący obcokrajowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować wybrukowaną powierzchnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować nadwyżkę środków obrotowych na koniec roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak na przełomie roku ująć wydanie towarów w grudniu, skoro prace budowlane zakończą się w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak powinny zostać ujęte faktury korygujące zakup i sprzedaż towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot nadwyżki podatku VAT w przypadku śmierci podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić prawo do trzynastki pracownika niepedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie OPS może udostępniać innym podmiotom informacje o sytuacji konkretnej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczać diety za zagraniczną podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie należy zwolnić z opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym miesiącu zaksięgować fakturę za usługi telekomunikacyjne w koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne