Questions and answers

Co zrobić w przypadku zapłaty za fakturę pro forma z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dokumentacja przetargowa publikowana na BIP przez zamawiającego powinna spełniać wymogi dostępności cyfrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zwolnić absolwenta z opłaty za wydanie duplikatu ukończenia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy faktura sprzedaży usługi utylizacji powinna zawierać stawkę 23% VAT czy mechanizm reverse change?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy farmaceuta, który nie jest właścicielem apteki, może opodatkować swoje przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy firma A wysyłając swoje wytworzone odpady może wnioskować sama sobie o wydanie EDPR na swoje odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy firma jest zobowiązana do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów celem dostosowania do r.s.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy MOPS powinien prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych dla projektów współorganizowanych z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora gminnego żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przenieść zezwolenie na zbieranie odpadów na inny podmiot w kontekście art. 494 k.s.h.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla budowy 10 farm fotowoltaicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można zmienić decyzję żądającą zwrotu, jeżeli jest nieostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wszcząć procedurę dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy zastosować tryb wznowienia postępowania na podstawie art. 145 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na odpady o kodzie 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 01 01 wystawiany jest dokument potwierdzający recykling (DPR)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy nauczanie języków obcych może zostać opodatkowane ryczałtem w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu za zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy odpad przekazany i odebrany pod koniec grudnia można w karcie ewidencji wykazać w nowym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy organ podatkowy może żądać udostępnienia dokumentacji dotyczącej wyrejestrowania pojazdu ze Starostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy osobie powracającej z zagranicy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy parafia skorzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynku mieszkalnego oddanego w najem OPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek wykazać w polskim zeznaniu podatkowym emeryturę otrzymaną i opodatkowaną w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi jeśli od czasu upadłości klientów minęły ponad 2 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przychody uzyskane ze streamowania gry od oglądających relację na Twitch i YouTube można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy rodzina nauczyciela, który zmarł powinna otrzymać jednorazowy dodatek uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rozliczenia ze wspólnikiem wpływają na ujmowanie wydatków w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rozwiązana uchwałą wspólników spółka powinna przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzenia sald?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy różnice kursowe od obligacji rozlicza się podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może dowolnie określać opłaty eksploatacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy synowi można przyznać świadczenie pielęgnacyjne na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy trzeba rozpisywać codziennie w karcie ewidencji odpadu ilości wytworzonych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy uczeń szkoły policealnej może uczyć się na trzech kierunkach jednocześnie w tej samej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane jako 74.90.12 na gruncie PKWiU mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy w lutym 2021 r. uczniowie technikum klas III mogą uczęszczać na praktyki organizowane u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne