Questions and answers

New Czy kwotę zasiłku stałego należy przekazać w wysokości 70% na konto DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

New Czy likwidacja obecnej kasy fiskalnej w sierpniu nie spowoduje konieczności zwrotu otrzymanej wcześniej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy matce przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na chore dziecko, które przebywa w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

New Czy można przyznać zasiłek rodzinny na dziecko 18-letnie (uczące się)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy nabycie towaru od podmiotu z Wielkiej Brytanii rodzi skutki dla polskiej spółki w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

New Czy należy doliczyć wartość VAT do zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy na nowej (kolejnej) umowie o pracę musimy fizycznie wpisać kod zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy nauczycielowi za okres urlopu zdrowotnego przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

New Czy od bonów, kart premiowych i kart prepaid należy odprowadzać podatek dochodowy i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy organ I instancji ma zastosować się do zaleceń SKO i przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

New Czy osoba zatrudniona poprzez agencję pracy tymczasowej może być członkiem komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

New Czy paragon niefiskalny może być ujęty w ewidencji sprzedaży VAT oraz w JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

New Czy podatnik ma prawo doliczyć VAT naliczony z faktury zakupy bonów podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy podatnikowi przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionych usług gastronomicznych i noclegowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy prywatna firma może przekazać gminie środki pieniężne na realizację konkretnego celu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

New Czy przekroczenie zapisów ilości magazynowania dla konkretnego odpadu wymaga zmian w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Czy przerzutem wód powierzchniowych może być przerzut z rowu kopalnianego do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

New Czy przy zakupie motoru i akcesoriów do motoru mogę odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Czy przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia, a po rozpatrzeniu odwołania zmienić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy roboty polegające na remoncie istniejącej wieży telekomunikacyjnej wymagają zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

New Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy sprzedaż działek budowlanych powstałych w wyniku podziału gruntu rolnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

New Czy sprzedaż samochodu na rzecz osoby prywatnej należy nabić na kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy sprzedaż wyrobów z bursztynu połączonych ze srebrem podlega MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy trzeba podawać imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych jako bezpośredni kontakt?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

New Czy uchylić obowiązującą decyzję i przyznać świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z nowym orzeczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy uczeń klasy III szkoły podstawowej pozostający w edukacji domowej może być nieklasyfikowany do klasy IV?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Czy ulgę IP BOX można stosować w sytuacji, gdy oprogramowanie nie jest ukończone?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

New Czy uruchomienie produkcji w nowej hali jest uzależnione od odbioru końcowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

New Czy wójt musi rozstrzygnąć te sprzeczności zgodnie z art. 77 ust. 9 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

New Czy w przypadku robót budowlanych prowadzonych w czynnym budynku szpitala wymagane jest zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

New Czy wystarczy oświadczenie firmy przekazującej odpad o zwolnieniu z BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Czy występują przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

New Czy zadaszoną powierzchnie przy budynku gospodarczym do 35 m2 należy zaliczyć do powierzchni zabudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

New Czy zapewniony przez pracodawcę dojazd do pracy składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne