Questions and answers

Czy pracodawca ma obowiązek stworzenia nowego miejsca pracy pracownicy wracającej z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy przysługuje 50% odliczenie podatku naliczonego od zakupu oleju silnikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy są jakieś wyjątki od obowiązku sporządzenia remanentu na koniec roku przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka jawna może zawrzeć umowę użyczenia nieruchomości z synem jednego ze współwłaścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek korekty podatku naliczonego od ulepszeń nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy sprzedający odpady przez siebie wytworzone jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy sprzedaż detaliczna i hurtowa suszu tytoniowego podlega opodatkowaniu akcyzą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy towary sprzedawane na rzecz spółki przez jej udziałowca mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w karcie ewidencji odpadów wytwórca odpadów musi wypełniać numer karty przekazania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy wycofanie samochodu osobowego na potrzeby osobiste generuje przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wykonanie szybów i zamontowanie wind zamiast platform dla osób niepełnosprawnych, można uznać za roboty zamienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zasiłek stały przysługuje osobie, która ma przyznaną emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do batonów zbożowych z suszonymi owocami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć OPS w celu ustalenia sytuacji dochodowej córki osoby pobierającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć OPS w przypadku osoby bezdomnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie sankcje i kary obowiązują w przypadku prowadzenia instalacji bez pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą opłacenie faktury przez członka rodziny podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie zbiory danych powinna zgłosić szkoła do Generalnego Inspektora Danych Osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zakup usług w celu odsprzedaży, które zostaną wykonane w następnym roku obrotowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak powinien postąpić organ I instancji w obliczu decyzji kasacyjnej SKO w zakresie nadpłaty w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć zaliczki na poczet VAT podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać wzór porozumienia w sprawie udzielania świadczeń wolontariatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak powinna zostać rozliczona transakcja sprzedaży samochodu ciężarowego na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty ubezpieczenia OC samochodu, który został następnie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT odpłatny odbiór palet dokonany przez naszego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru w USA i dalszą odsprzedaż do Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wykazać na gruncie podatku od nieruchomości ujawnione przez podatnika wiaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy do przychodów zaliczyć fakturę za najem w 2014 r., jeśli została wystawiona w styczniu 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy należy liczyć emeryta do Informacji ZUS IWA

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT przy zakupie środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób przeliczyć poziom ciśnienia akustycznego na poziom mocy akustycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób przenieść na kontrahenta niemieckiego koszty transportu i rozliczyć je na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób wypełnić informacje PIT-11 oraz PIT-4R w przypadku dokonania korekty składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy roszczenie o uznanie choroby za chorobę zawodową ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie ustawy o VAT zakup ubezpieczeń na życie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymanie przez spółdzielnię producentów rolnych pomocy finansowej z ARMiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest upoważniony do podpisania porozumienia o przeniesieniu urlopu na kolejną kadencję w przypadku wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób należy zatrudnić pracownika do prac interwencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej można użyczyć lub wynająć samochód od małżonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dokonywanie odliczeń VAT w okresie zawieszenia działalności jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można pomniejszyć zaliczkę o stratę z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odprowadzanie ścieków do rowu nieutwardzonego zawsze należy traktować jako odprowadzanie ich do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla danej nieruchomości może być przeszkodą do przeprowadzenia jej podziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy quady podlegają regulacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy rachunki w dalszym ciągu są podstawą do ujmowania wydatku w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spłata kredytu związanego z odziedziczonym mieszkaniem może stanowić koszt podatkowy przy sprzedaży tej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka może z faktury zakupu odliczyć 100% VAT czy tylko 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT na kwotę ryczałtu i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne