Questions and answers

Jak traktować nakłady na środek trwały przekraczające, jednorazowo lub rocznie 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy polskie biuro tłumaczeń ma obowiązek potrącić 20% zryczałtowany podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć powierzchnię podłogi przypadającej na każdego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy skrócenie umowy leasingu operacyjnego wpływa negatywnie na koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy inwestor może zaprojektować na parterze budynku "pomieszczenie postojowe dla niepełnosprawnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa urlop w wyższym wymiarze, jeżeli w trakcie nauki podjął zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy w stolarni mogą opierać płyty meblowe bezpośrednio o ścianę hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Jakie zasady należy stosować przy zaokrąglaniu wartości przy wypełnianiu informacji podsumowującej VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zamawiający może zaliczyć część wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jaki organ jest kompetentny w sprawie zniszczenia tam bobrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy azot ogólny i fosfor są limitowane dla oczyszczalni poniżej 15.000 RLM?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować majątek szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek w podatku od nieruchomości w przypadku zakupu kontenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien zostać skierowany na badania kontrolne po urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dozwolone jest przetwarzanie baterii polegające na mieleniu ich w młynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje w przypadku świadczenia usług nauki gry na instrumentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi remontowe (remont gabinetu zabiegowego) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadów należy zakwalifikować osady powstające w komunalnych przepompowniach ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się prawa do odebrania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Ile godzin powinien przepracować pracownik, z którym rozwiązano umowę w trakcie okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników DPS, PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Wglądu do jakich dokumentów konkursowych może żądać osoba ubiegająca się o stanowisko kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy stowarzyszenie gmin może zatrudniać pracowników bez ogłaszania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakie uprawnienia formalne powinien posiadać kierownik budowy budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jaka jest faktyczna różnica między odpadami odzieży i tekstyliów a używaną odzieżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak rozliczać opłatę za finansowanie przedmiotu leasingu przed jego rozpoczęciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy limit godzin pracy przy dwóch umowach na część etatu należy ustalić w każdej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Ile VAT można odliczyć od 1 lipca 2015 r. od samochodu typu camper?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czym będzie się różniło opodatkowanie SKA po tym jak spółka stanie się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić koszt zbycia aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy balkon należy traktować jako loggię, a kiedy jako taras?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy zamawiający w ramach warunku wiedzy i doświadczenia może żądać wykazu dostaw konkretnego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W którym momencie należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakich przypadkach usługi graficzne będą obciążone podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zwolnienie w trybie art. 52 k.p. można zastosować do lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy wypłata dywidendy pracownikowi ma wpływ na wystawienie mu PIT-40?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odwołać pracownika z urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracownika należy ponownie poddać instruktażowi stanowiskowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje dyrektorowi szkoły, który nie posiada wymaganych kwalifikacji nauczycielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nota obciążeniowa może stanowić koszt podatkowy, jeśli podatnik dobrowolnie ponosi taki wydatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownicę w ciąży można objąć ruchomym czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak ustalić liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia w druku ZUS-IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie "uzasadnionej życiowo" przerwy w drodze z pracy do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy nauczyciela, który został przywrócony do pracy wyrokiem sądu pracy, można zwolnić ze świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła powinna zwrócić koszty finansowe związane z opracowaniem i wykonaniem projektu edukacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy sprzedaż rzeczy używanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne