Questions and answers

Czy zamawiający sektorowi mogą podlegać odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy za okres zatrudnienia na umowę na zastępstwo nauczycielce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zwodowanie pływających rekreacyjnych domków hotelowych na jeziorze wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Dochody JST za bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jaką zastosować stawkę VAT przy montażu baterii umywalkowej w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie są uprawnienia komisji rewizyjnej przy kontrolowaniu OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej dla wydatków z tytułu wywozu śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak opodatkować VAT usługi remontowo-budowlane świadczone w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać najem nieruchomości częściowo wprowadzonej do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT promocyjną sprzedaż za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownik socjalny może uzyskać specjalizację II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kto powinien podpisać regulamin wynagradzania w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ująć w PIT-11 wartość nieodpłatnego wyżywienia, z którego korzystają pracownicy i zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych opłatę za nadzór wniesioną do KIBR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły ma prawo ustalać wysokość stawek za wynajem pomieszczeń szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy kolejna umowa z tym samym pracodawcą wpływa na uzyskanie dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można prowadzić testy na instalacji bez ostatecznej decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy nabycie części nieruchomości w spadku po ojcu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy naliczyć VAT należny od udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczycielce, która z powodu ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel może złożyć wniosek do dyrektora szkoły o obniżenie wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT związany z badaniami technicznymi pojazdów, których zakup rozważa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od wszelkich kosztów związanych z eksploatacją samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać sprzedaży ze stawką VAT 0% i jakie warunki trzeba spełnić, żeby zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy polska firma wykonująca usługi budowlane w Belgii ma obowiązek rejestracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca powinien przeliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego uwzględniając całą nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik musi zwrócić nadpłacone wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownik Służby Leśnej o lekkim stopniu niepełnosprawności może być zatrudniony w zadaniowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przeróbka samochodu ciężarowego na osobowy ma wpływ na odliczony podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy samorządowa jednostka budżetowa może nie odprowadzić sumy z pogotowia kasowego na rachunek banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy sprzedaż za pośrednictwem portalu gotowych wzorów pism procesowych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umywalki w umywalni zlokalizowanej obok jadalni wliczają się do wymaganej ogólnej liczby umywalek w jadalni typu I?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wartość zniszczonego towaru można spisać w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przepisy zakazują budowy stawów do hodowli ryb na wodach płynących?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak liczyć duże jednostki przeliczeniowe inwentarza przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę chlewni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku sortowania truskawek na taśmach, które są w ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć korektę związaną ze zwrotem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VA najem nieruchomości mieszkalnej na cele inne niż mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import towaru z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT pomoc finansową udzieloną grupie producentów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenie usługi informatycznej na rzecz kontrahenta z Singapuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości określić podstawę opodatkowania zamiany lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne