Questions and answers

Czy zakład naprawy taboru kolejowego można zakwalifikować jako instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zapomoga przyznana przez fundację ofierze przestępstwa podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zasadnym jest opodatkowywanie podatkiem VAT zwracanych kosztów dojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować na fakturze za usługę transportu na budowę znajdującą na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki czas przebywania na zwolnieniu lekarskim staje się długotrwałym zwolnieniem lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie środki ochrony powinien zapewnić dyrektor pracownikom obsługi wykonującym pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełniać zastępca kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć zapłatę dokonaną w drodze wymiany barterowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy wykazać niedobory od środków trwałych umorzonych i nie umorzonych w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak opodatkować wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa związana z wynajmem lokali wraz z rozliczeniem i zapłatą podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak traktować dla celów podatkowych zakup instrumentów dla zakładowego zespołu muzycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak udokumentować zakup dokonany za granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić przychód w przypadku zwrotu zadatku w podwójnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak wpływ na warunki umowy kredytowej z dopłatą będzie miał zakup kolejnej nieruchomości przez kredytobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować wypłacony udział spadkobiercom zmarłego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować zakup pojazdu i dokonaną cesję wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Który organ jest właściwy w sprawie prawidłowego oznakowania przeszkód lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Pod jakim kodem zaklasyfikować odpady w postaci zużytej trutki na gryzonie oraz padłych gryzoni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakich sytuacjach dochodzi do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przekazanie egzemplarzy autorskich w zamian za napisanie książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu osobowego wycofanego przez jednego ze wspólników ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób wycenić uzyskany przez kontrahenta zagranicznego przychód w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT firma budowlana powinna wystawić fakturę szpitalowi za usługi termomodernizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy brak powołania daty zawarcia umowy w wypowiedzeniu umowy o pracę jest błędem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można obecnie wydać duplikat karty wędkarskiej wydanej przez wojewodę w 1998 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaką dokumentację związaną z zatrudnieniem powinien przechowywać pracodawca i jak długo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca, jeśli pracownik poinformował go, że spóźni się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

W jakim trybie zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego w związku ze zmianą w pracy instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób OPS może egzekwować należności za pobyt klienta w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć przysługującą pracownikowi odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy biuro rachunkowe musi być podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką właściwą formę prawną powinno mieć zwolnienie z pracy kierownika centrum integracji społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje osobie, która wróciła do pracy po urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy rozliczyć prywatne wyjście pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo skonstruować umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania WNT gdy stosujemy skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Od kiedy przyznać stronie zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dach hali zlokalizowanej na terenie przemysłowym jest zanieczyszczoną powierzchnią szczelną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy dotacja przyznana na projekt podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa świadcząca na rzecz gminy usługi może zastosować zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy Karta Dużej Rodziny należy się ojcu dzieci, jeżeli rodzice nie są małżeństwem i nie zamieszkują razem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na zamontowanie fontanny pływającej napowietrzającej istniejący zbiornik wodny jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy oceniając sytuację rodzinną w przypadku świadczeń z ZFŚS można kierować się dochodami całej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odsetki od lokat bankowych stanowią przychód z kapitałów pieniężnych czy z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ jest uprawniony, żeby nakazać inwestorowi wykonanie odkopu w ramach postępowania dowodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik musi dokonać korekty deklaracji VAT-7, mimo że zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne