Pytania i odpowiedzi

Czy należy opodatkować akcyzą wyprodukowaną i zużytą na potrzeby własne energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki wpływ ma sprzedawca na wyegzekwowanie od kontrahenta podpisu na fakturze korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Który organ podatkowy właściwy jest dla podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy na wniosek żony można przerachować jej nadpłatę na zobowiązanie męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przed udzieleniem urlopu wychowawczego pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy interpretować zapis dotyczący przewidywanego terminu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy niepełnoletni rodzic może ubiegać się o przyznanie świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o wypłatę zaległego niewypłaconego dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może skrócić pracownikowi okres odpoczynku dobowego z powodu wystąpienia awarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zmiana grupy zaszeregowania pracownika, obliguje pracodawcę do dokonania zmiany jego zakresu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaki dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje pielęgniarce zatrudnionej w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można amortyzować budynek od wartości uzyskanej na podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę kilka lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie obowiązki producenta realizuje autoryzowany przedstawiciel, który jest jednocześnie organizacją odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy przed wydaniem decyzji wygaszającej koncesję na wydobywanie kruszywa organ powinien przeprowadzić wizję w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy do wniosku o przedłużenie terminu ważności koncesji należy dołączyć decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Król Lidia | Aktualne

Jak na gruncie CIT potraktować wpłatę na poczet podwyższenia kapitału dokonaną przed powzięciem uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy opłaty za ochronę patentową należy rozliczyć w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy sklepu z kosmetykami robiący masaż dłoni klientom muszą przejść badania sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jakich informacji na temat pracownika pracodawca może udzielić komornikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy lokal użytkowy w budynku mieszkalnym może być amortyzowany oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy powiązania kapitałowe zawsze obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może wskazać wybranych lekarzy do pełnienia dyżurów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ocenić ryzyko zawodowe pielęgniarki metodą REBA?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach musi być kierowany na okresowe badania lekarskie w obu placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki czynnik powoduje utratę ważności mapy do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Co się wiąże, jeżeli chodzi o koszty pracy, z zatrudnieniem pracownika z dniem 29 lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak na gruncie PCC potraktować pożyczkę udzieloną przez komandytariusza spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zmiana właściciela samochodu wpływa na sposób rozliczania u korzystającego z pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Z jakim dniem powinna nastąpić zmiana wysokości odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek poinformowania pracowników o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Na jakim druku zgłosić do urzędu fakt wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika członkowi jego rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co stanowi koszt uzyskania przychodu w przypadku transakcji zamiany nieruchomości gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy na wykonanie mostku o długości 3 m przez rzekę potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na przekroczenie przewiertem sterowanym rowu o szerokości dna 0,5 m wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na wykonanie stawu o powierzchni 0,017 ha i średniej głębokości 1,56 m, zasilanego wodami gruntowymi wystarczy zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie BHP spoczywają na pracodawcy, który zamierza oddelegować pracownika do pracy za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik, który w danym roku nie uzyskuje już przychodów z najmu musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane z działów specjalnych produkcji rolnej w przypadku zmiany formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczać koszty na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT testowe wydanie urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób można rozliczyć mieszkańców gminy pod kątem opróżniania nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy na wydobycie wód leczniczych i termalnych potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy inwestorowi przysługuje zwrot opłaty skarbowej za wydanie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne