Questions and answers

Co należy rozumieć przez park wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy biuro rachunkowe wystawić fakturę na firmę, która na dzień wystawienia tejże faktury będzie już zlikwidowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można uznać fakturę za fakturę uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak zakwalifikować fakturę dokumentującą umieszczenie logo z nazwą firmy podczas koncertu charytatywnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wysokość oprocentowania może zostać zakwestionowana przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób przygotować ocenę ryzyka zawodowego w związku ze stosowanymi substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy VW Amarok podlega amortyzacji podatkowej w pełnej kwocie zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca w ofercie wpisał cenę brutto taką samą jak netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy za koszt uzyskania przychodów uznać wartość rynkową zakupionej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględnić w skierowaniu na badania profilaktyczne pracę na wysokości oraz pracę na głębokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy wycenę nieruchomości należy zakwalifikować jako należność licencyjną i pobrać 5% podatku od źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Z jaka stawką VAT firma polska powinna wystawiać fakturę za usługi marketingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy likwidację przepustu i budowę nowego przepustu na rowie melioracyjnym należy potraktować jako przebudowę rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować usługę obsługi administracyjnej podmiotu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W której pozycji w deklaracji VAT-7 spółka powinna wykazać zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opłaty wstępnej związanej z umową leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż w części dotyczącej gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy uczennica gimnazjum umieszczona w ośrodku leczenia uzależnień może zdawać w nim egzamin poprawkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić kurs waluty przy płatnościach za faktury wystawione w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy odprowadzanie wód z terenu osuwiska do rowu wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za usługi transportowe na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy organ nadzoru budowlanego powinien zawiesić postępowanie egzekucyjne do czasu zapewnienia lokali socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi dorożkarskie i usługi przewozu saniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy urlop szkoleniowy przysługuje tylko wtedy, gdy szkolenie jest zakończone egzaminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować na fakturze sprzedaży leków dla kontrahenta chińskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wypłata z funduszu udziałowego spółdzielni podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży towaru niemieckiemu klientowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT od zakupów części zamiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do wynajmu jachtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo skorygowania wysokości zapłaconych podatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy opodatkować zamianę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak księgować dokument za transport - jako import usług czy tez jako wewnątrzwspólnotowe nabycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może zrezygnować ze statusu czynnego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien skorygować VAT od faktur korekt na minus za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT dotacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki dokument należy wystawić za wpłatę za udział w szkoleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży pojemników na odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktury z błędną stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy wymiana pokrycia dachu na budynku będącym współwłasnością, jest czynnością zwykłego zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy transakcja powinna być potraktowana przez podatnika jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie są skutki w VAT zakupu auta z Niemiec i odsprzedaży po naprawie w Polsce również do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Po jakiej przerwie można ponownie zatrudnić pracownika, który przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak zapewnić dyscyplinę telepracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak pracownikowi samorządowemu rozliczyć godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne