Questions and answers

Jak na gruncie VAT potraktować sprzedaż towaru zakupionego w Szwecji na rzecz odbiorcy w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak potraktować na gruncie VAT usługę opracowania projektu broszury reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT powinna zostać obciążona przez wykonawcę usługa wykonania modernizacji automatyki w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik pracujący w piekarni, przy wysokiej temperaturze, może pracować w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak traktować wypadek autobus z pracownikami, w wyniku którego rannych zostało kilka osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy w umowie o pracę można określić wynagrodzenie pracownika kwocie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wartość ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych należy wliczyć do podstawy urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy operator obsługujący tester napięcia powinien posiadać uprawnienia SEP do 1 kV?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakim dniu nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy udział w imprezie jubileuszowej stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy organizowana przez firmę impreza sportowa wraz z usługą gastronomiczną może być sfinansowana z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zrównoważyć niezapewniony pracownikowi odpoczynek dobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może zlecić pracownikowi dodatkową pracę w dniu dla niego wolnym oraz w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy należy opodatkować nieodpłatne przekazanie kontrahentom kalendarzy i planerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy na wniosek pracownika można wprowadzić mu ruchomy czas pracy tylko na jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownika na wypowiedzeniu trzeba wysłać na zaplanowane wcześniej szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak przeprowadzić głosowanie do rady zakładowej w przedstawicielstwach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy eksponaty podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej sytuacji pracodawca ma prawo nie uznać zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w przetargu na usługi sprzątania wykonawca musi poinformować zamawiającego o istnieniu lub braku obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy do wypłaty zaległego wynagrodzenia należy stosować ulgę podatkową oraz koszy uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki wpływ na koszty uzyskania przychodów mają zobowiązania przedsiębiorstwa w przypadku jego zbycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przeniesiona na podwykonawcę kwota kosztów stanowi przychód spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można łączyć korzystanie z urlopu wychowawczego z prowadzeniem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie dokumenty powinny zawierać akta osobowe zatrudnionego w Polsce Ukraińca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku CIT powoduje przekazanie darowizny pieniężnej przez gminę swojej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypadek, któremu pracownik uległby na boisku podczas gry w piłkę siatkową, będzie wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć noktowizor?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dochody zmarłego członka rodziny należy uwzględniać na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenia na rzecz menedżera generują po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy udział pracownika w komisji ds. referendum to nieobecność płatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie szkolenie powinni przejść członkowie kadry kierowniczej, którzy sporadycznie wykonują prace na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jaka musi być bezpieczna odległość rozdzielni od miejsca poruszania się pieszych w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towaru od dostawcy zwolnionego podmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie środków trwałych do naszego oddziału w Bułgarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać korektę sprzedaży w przypadku eksportu usług informatycznych do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty VAT w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakich pracowniach zoz musi zatrudniać techników elektroradiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy przekazanie odzieży dla członków klubu jest sprzedażą, która powinna być zaewidencjonowana w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy na zapłatę czynszu należy wystawiać fakturę VAT, a jeśli tak - to z jaką datą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania (własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) pracownikowi podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy polska spółka powinna dla sprzedaży urządzenia w Austrii zarejestrować się w austriackim systemie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w związku z likwidacją towaru, spółka musi dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może wliczyć do odpoczynku tygodniowego odpoczynek z poprzedniego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pożyczka udzielona przez spółkę jawną spółce z o.o. podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podlega zwolnieniu z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne