Questions and answers

Czy obiekt magazynowy może zostać zaprojektowany bez instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Za który rok pomniejszyć urlop pracownikowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego na przełomie lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy rada gminy może określić stawki procentowe opłat od usług specjalistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dodatek funkcyjny trzeba uwzględniać w podstawie wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy skrócony okres wypowiedzenia należy zaliczyć do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wynagrodzenie za doraźne zastępstwa nauczyciela jest uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę z dwóch stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy udzielić urlopu wychowawczego na cały rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT towar otrzymany od producenta jako gratis?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT otrzymanie od producenta 1 sztuki towaru gratis?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać odliczenia VAT z faktur sprzed rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT fakturę korygującą dot. odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa prawna do zmiany decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Król Lidia | Aktualne

Czy można wystawić fakturę WDT przed dostawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak zdefiniować zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na kiedy przypada termin przedawnienia się kosztów egzekucyjnych dotyczących zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak traktować nakłady na środek trwały przekraczające, jednorazowo lub rocznie 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy polskie biuro tłumaczeń ma obowiązek potrącić 20% zryczałtowany podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć powierzchnię podłogi przypadającej na każdego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy skrócenie umowy leasingu operacyjnego wpływa negatywnie na koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy inwestor może zaprojektować na parterze budynku "pomieszczenie postojowe dla niepełnosprawnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa urlop w wyższym wymiarze, jeżeli w trakcie nauki podjął zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy w stolarni mogą opierać płyty meblowe bezpośrednio o ścianę hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Jakie zasady należy stosować przy zaokrąglaniu wartości przy wypełnianiu informacji podsumowującej VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zamawiający może zaliczyć część wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jaki organ jest kompetentny w sprawie zniszczenia tam bobrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy azot ogólny i fosfor są limitowane dla oczyszczalni poniżej 15.000 RLM?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować majątek szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek w podatku od nieruchomości w przypadku zakupu kontenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien zostać skierowany na badania kontrolne po urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dozwolone jest przetwarzanie baterii polegające na mieleniu ich w młynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje w przypadku świadczenia usług nauki gry na instrumentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi remontowe (remont gabinetu zabiegowego) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadów należy zakwalifikować osady powstające w komunalnych przepompowniach ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się prawa do odebrania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Ile godzin powinien przepracować pracownik, z którym rozwiązano umowę w trakcie okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników DPS, PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Wglądu do jakich dokumentów konkursowych może żądać osoba ubiegająca się o stanowisko kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy stowarzyszenie gmin może zatrudniać pracowników bez ogłaszania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakie uprawnienia formalne powinien posiadać kierownik budowy budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jaka jest faktyczna różnica między odpadami odzieży i tekstyliów a używaną odzieżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak rozliczać opłatę za finansowanie przedmiotu leasingu przed jego rozpoczęciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy limit godzin pracy przy dwóch umowach na część etatu należy ustalić w każdej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Ile VAT można odliczyć od 1 lipca 2015 r. od samochodu typu camper?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czym będzie się różniło opodatkowanie SKA po tym jak spółka stanie się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić koszt zbycia aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy balkon należy traktować jako loggię, a kiedy jako taras?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy zamawiający w ramach warunku wiedzy i doświadczenia może żądać wykazu dostaw konkretnego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne