Questions and answers

Dlaczego działka po podziale i sprzedaży nie może być nadal uznawana za siedlisko rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Do jakiego procesu odzysku należy zakwalifikować regenerację tuszy i tonerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju ścieków należy zaliczyć wody popłuczne odprowadzane z zakładów gospodarki komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Jak należy interpretować pięciodniowy tydzień pracy w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT refakturowanie na czeskiego kontrahenta kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wygląda prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika obsługi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć import usług oraz jaki kurs przeliczeniowy zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu wypłaconych prowizji pośrednikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy pracownicy przysługuje wniosek o wypłatę wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kto poza kierownikiem budowy może opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta kosztami transportu wadliwego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową środka trwałego przejętego w ramach zastawu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych towar przeceniony poniżej kosztów zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wynagrodzenie zapłacone w związku z korektą deklaracji ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co oznacza przypis 3 we wzorze dokumentu potwierdzającego recykling?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy dotacje otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na pracownika z prac interwencyjnych są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy GOPS powinien wydać decyzję przyznającą zasiłek rodzinny za okres, w którym nie zachodziła koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy montaż wanny ochronnej pod urządzeniem klimatyzacyjnym jest robotą budowlaną czy usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy można potrącić tłumaczowi 50% koszty uzyskania przychodów za usługę tłumaczenia tekstu na język angielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odmulanie dużego zbiornika wodnego na rzece należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy ogrodzenia pomiędzy posesjami zrealizowane w latach 80-tych wymagały zgłoszenia właściwemu organowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy otrzymanie zasiłku stałego wpływa na prawo do zasiłku okresowego w kolejnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik na swój wniosek może czasowo wykonywać prace poza siedzibą zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykonywać pracę tylko w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca, który przejmuje lokal po mężu może opłacać składki ZUS na preferencyjnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy puste opakowania po cyjankach miedzi, potasu i srebra można zdać jako odpad o kodzie 15 01 10*?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy towar nabyty w procedurze marży można zbyć w tej procedurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wpłata za niezwróconą odzież BHP podlega opodatkowaniu VAT, czy jest rodzajem odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w przetargu na usługę prania bielizny szpitalnej można zastosować jedynie kryterium ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy w przypadku remontu maszyny w Niemczech dochodzi do usługi na ruchomym majątku rzeczowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na części samochodowe podnoszą wartość początkową samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie niepieniężnej może być wymagane jedynie na okres realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi świadczone dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży karnetów na badania laboratoryjne dla lokalnej gazety?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku wykonywania usług transportu towarów, jeżeli nabywcą jest podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać potrącenia nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Jakie będzie miejsce i zasady opodatkowania usług naprawy urządzeń na rzecz kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe wycofania nieruchomości do majątku osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady wystawiania faktur z tytułu transportu towarów z Polski do innego państwa unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługi polegające na reprezentowaniu polskiej spółki na targach na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy opodatkować usługi pośrednictwa handlowego dla podmiotu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nabycie usługi elektronicznej (zakup grafiki komputerowej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie z pracownikiem, dotyczące używania samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu usług budowlanych realizowanych na przestrzeni kilku tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób należy zawiadomić ZUS o wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy poddasze można uznać jako nieużytkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może dochodzić od spadkobierców spłaty zobowiązań należnych po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne