Pytania i odpowiedzi

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży gruntu na rzecz osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakich odliczeń i ulg może dokonać pracownik, którego dziecko w czerwcu 2015 r. ukończyło 25 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownicy biorący udział w zawodach będą mieli z tego tytułu przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na modernizację hydroforni i przepompowni ścieków należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić fakturę z tytułu świadczenia usług obsługi prawnej dla kontrahenta z siedzibą w Izraelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku pojedynczej transakcji powyżej 15 tys. euro można zaliczkę wpłacić gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku i gruntu należy rozpatrywać oddzielnie pod względem podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy instalacja do produkcji tektury falistej wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna pobrać podatek u źródła ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dystrybutor środków ochrony indywidualnej ma obowiązek przekazać nabywcy deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę poszukiwania kontrahentów na Ukrainie dla białoruskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy interpretować odesłanie z przepisu art. 29 ust. 4 do ust. 1 i 2 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Na jaki dzień powinna być aktualna mapa do celów projektowych, na której sporządzono projekt zagospodarowania działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na terenie Niemiec dla polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opłaty produktowej zapłaconej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT opłaty portowe związane z przetrzymaniem kontenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rekultywacja składowiska odpadów wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można odliczyć 100% VAT z faktury za wynajęcie busa do przewozu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ciepłucha Artur | Aktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Co zleceniodawca wykazuje w deklaracji PIT-4R?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy dochody za pracę w Norwegii są zwolnione od opodatkowania w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odnalezioną z dużym opóźnieniem fakturę można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od wystawionej faktury za udostępnienie usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy hodowla kur w ilości 6000 sztuk stanowi dział specjalny produkcji rolnej, a tym samym podlega opodatkowaniu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć odsetki zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej sytuacji organ podatkowy jest umocowany do przeprowadzenia czynności sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy do renty planistycznej mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy powinniśmy wystawić PIT-8C pracownikom kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zapisać w regulaminie konieczność potwierdzania wejścia i wyjścia z pracy kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć termin końcowy przyznania świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak do dochodu na gruncie u.p.s. wliczyć wyrównanie świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak wyliczyć urlop nauczyciela zatrudnionego na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wynagrodzenie pełnomocnika zagranicznego przedsiębiorcy podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak sformułować sentencję decyzji dot. zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób należy określić minimalne parametry rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

W jaki sposób wytwórca odpadów o kodzie ex 10 01 01 może monitorować ilość odebranych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy na gruncie podatku CIT możliwe jest połączenie odrębnych wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy niemiecka płaca minimalna została określona w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Gdzie należy określić zakres czynności dokonywanych przez asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy należy podać do publicznej wiadomości informację o odmowie wydania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym teściów, które przejął małżonek, należy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym brata można zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy na kasie fiskalnej należy ujmować koszt wysyłki towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa nowej sieci wodno - kanalizacyjnej, jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniu stolarni powinien obowiązywać nakaz stosowania kasków ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy wartość faktur wystawionych za szkolenia tematyczne dla pracowników wpisuje się do rocznego sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu stanowi podstawę do wystawienia informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy urlop macierzyński wpływa na prawo do dodatkowego urlopu dla pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją działalności należy odprowadzić VAT od samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne