Questions and answers

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż udziału w nieruchomości dokonaną na rzecz udziałowca spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wygląda prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zatrudnić pracownika-emeryta, którego dotychczasowa pensja była zajęta przez komornika, aby mu się to opłacało?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć VAT w związku z wykonaną usługą kominiarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy opakowanie należy zaliczyć do opakowań wielokrotnego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy strona ma prawo żądać zmiany dyrektora UKS prowadzącego postępowanie? Jakie muszą zaistnieć ku temu przesłanki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto będzie stroną aneksu do umowy kredytu hipotecznego, jeśli jedna z osób nie ma zdolności do czynności prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie można przedłużyć czas trwania umowy na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać księgowań otrzymanej faktury VAT-UE za zakupiony środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Za jaki miesiąc należy doliczyć do dochodu rodziny dochód uzyskany z tytułu renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2015 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Co należy uczynić z gwarancją bankową, której termin ważności się skończył?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy budynek i urządzenie podczyszczające ścieki przemysłowe z zakładu stanowią część instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dochodzi do pomocniczej transakcji w zakresie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dofinansowanie szkolenia pracownikom należy rozliczyć w informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy fakturę za wynajem samochodu osobowego trzeba wliczyć do kilometrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina udzielając zamówienia swojej instytucji kultury zobowiązana jest do stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy jeden współwłaściciel nieruchomości może złożyć za innych deklarację w sprawie odbioru odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy kierownika GOPS można powołać bez konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy monitoring w salach chorych w szpitalu łamie prawa pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy należy skorygować deklarację ze względu na brak prawa do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy posiadane dokumenty są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy posiadanie certyfikatu ISO może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy postępowanie w sprawie konkursu ofert (subkontrakt) z wadliwie oznaczonym warunkiem należy unieważnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy po zmarłym nauczycielu należy naliczyć ekwiwalent za urlop wchodzący do masy spadkowej dla rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona przez czynnego podatnika VAT podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przechowując substancje oleiste w beczkach metalowych należy zapewnić wanny wychwytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Czy sama umowa może stanowić podstawę do odliczenia VAT od usługi najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szpital jest zobowiązany udostępnić dokumentację medyczną tzw. asystentowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy umorzenie postanowieniem grzywny w celu przymuszenia, umarza całe postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy urlop wychowawczy powinien zostać udzielony nauczycielce do dnia poprzedzającego ferie letnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy wydatki na nabycie nagród i upominków powinny być księgowane w kolumnie 10 czy 13 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wykonawca zagraniczny może samodzielnie obliczyć wartość robót w PLN po kursie z dnia wykonania roboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/8 etatu, który został zatrudniony w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do dostawy towarów i świadczenia usług oprogramowania na rzecz NATO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakiego zezwolenia wymaga odzysk odpadów przez ponowne wykorzystanie opakowań wielomateriałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje rodzi zamiana urządzeń na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki podatek należy płacić od gruntów sklasyfikowanych jako RIIIa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę od kontrahenta z USA na usługi informatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy wypłacić "trzynastkę" po zmarłym nauczycielu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo należy udzielić pracownicy urlopu wychowawczego na trzecie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wychowawczego nauczycielce na trzecie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie usługi kulturalnej od podatnika z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak stosować różnice kursowe, gdy spółka posiada konto bankowe w PLN i EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne