Questions and answers

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje w przypadku wyrobu biżuterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co należy zrobić, gdy pracownik pełniący funkcję SIP awansuje na stanowisko bezpośrednio podległe pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są zasady podlegania odpowiedzialności porządkowej pracowników urzędów państwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakim ograniczeniom podlegają pracownicy korpusu służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy można uznać za domownika osobę, która nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od zakupu przyczepy - beczki asenizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dla stopu metali należy sporządzić kartę charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy strata albo brak dochodu ma wpływ na obowiązek złożenia CIT-ST?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty szkoleń pracowników spółdzielni zwolnione są z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w wartości początkowej środka trwałego należy uwzględnić odstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy renowacja sieci metodą bezwykopową to remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zapewnienie przez pracodawcę noclegu i wyżywienia stanowi przychód po stronie pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ewidencjonować koszt obróbki obcej naszych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy dla przyznania odprawy pośmiertnej ma znaczenie czy zmarły pozostający w stosunku pracy rzeczywiście ją świadczył?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy do stażu pracy wymaganego od kierownika OPS można zaliczyć wolontariat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy u finansującego przy refakturowaniu mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie informacje należy ująć w punkcie struktura kapitału podstawowego w informacji dodatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Miasto-Urząd Miasta - podatnik VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakim koncie należy księgować faktury za odsetki od udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować koszt szkolenia oraz otrzymaną refundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa wadliwych wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy badania wstępne wykonane kilka miesięcy temu są ważne, czy należy je powtórzyć przed przystąpieniem do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej musi zawierać sprawozdanie z przepływów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak należy księgować uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy o emisji nowej serii akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W którym kraju ma miejsce dostawa i jak powinno wyglądać opodatkowanie dla podmiotów w łańcuchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pięciotygodniowy wyjazd za granicę na montaż wyprodukowanych w Polsce maszyn jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dla obliczania dochodu z u.p.s. istotny jest rodzaj dochodów pobieranych z użytków rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy użyczenie lokalu przez spółkę z o.o. na rzecz organizacji pożytku publicznego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podmiot trzeci może udostępnić sprzęt i środki finansowe i nie uczestniczyć w realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy jest utratą dochodu sytuacja, gdy dochód z określonego tytułu ulega zmniejszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy OPS może żądać zwrotu kosztów, które poniósł, choć nie był do tego zobowiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie dla opiekuna prawnego należy wliczać do dochodu wnioskującego o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak sformułować podstawę prawną decyzji o pomocy w ramach programu dożywiania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakich okolicznościach tworzony jest kapitał zapasowy "agio"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa metoda naliczania nagrody jubileuszowej dla nauczyciela placówki feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od dochodu domownika na potrzeby u.p.s. można odliczyć składki płacone za tego domownika przez rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak brak dodatku do zasiłku rodzinnego wpływa na wyliczenie dochodu do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy wycenić i zaksięgować nieodpłatnie otrzymane wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT darowizna samochodu przekazanego na cele prywatne po wykupieniu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik ma jakieś roszczenie do pracodawcy, jeśli badania profilaktyczne odbywają się poza godzinami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy po otrzymaniu nadwyżki gruntu w wyniku podziału działki powinnam złożyć deklarację SD-Z2?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób egzekwować opłatę skarbową od małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy fakturę za opłaty za transakcje kartami płatniczymi należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak postąpić z odsetkami od wpłaty podatku wynikającego z złożonej korekty PIT-36?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwracany VAT niemiecki stanowi dla polskiego podatnika opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odsprzedaż złotego złomu jubilerowi powinna być opodatkowana PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać urlop wypoczynkowy pracownikowi w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co należy rozumieć przez park wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy biuro rachunkowe wystawić fakturę na firmę, która na dzień wystawienia tejże faktury będzie już zlikwidowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można uznać fakturę za fakturę uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne