Questions and answers

Kiedy prawidłowo ująć korektę faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych - z dniem wyrejestrowania czy zbycia pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie dyrektor RZGW powinien udostępnić poprzedni operat rybacki zainteresowanym dzierżawą obwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W której pozycji PIT-11 należy wykazać zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedawać karty wstępu do klubu fitness?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dyrektor może zlecić wykonywanie obowiązków ABI innemu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor powinien znać dane osobowe członków związku zawodowego, który działa w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy fakt potrącenia korekty może być potraktowany jako potwierdzenie odbioru korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty dojazdu na budowę stanowią element podstawy opodatkowania świadczonych usług robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kurtynę wodną w malarni należy traktować jako urządzenie ograniczające wielkość emisji LZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy lekarz (indywidualna praktyka lekarska), który nie ma podpisanej umowy z NFZ może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję zrid na rozbudowę drogi, obejmującą tylko i wyłącznie budowę miejsc postojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy obowiązek wprowadzania klauzul waloryzacyjnych dotyczy umów zawieranych na czas nieoznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy odmowa przyjęcia alimentów może stanowić podstawę do uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy odsetki od środków na prywatnym rachunku bankowy są przychodem firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podatnik może opodatkować najem jednej nieruchomości ryczałtem, a kolejnej na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim ma prawo do refundacji okularów korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy SKA powinna pobrać jako płatnik podatek dochodowy od wypłacanej dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa nauczycielki zatrudnionej na zastępstwo powinna się zakończyć pod koniec czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy wykonawca A może się powoływać na wiedzę i doświadczenie wykonawcy B, który posiada 100% wszystkich akcji wykonawcy A?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w związku ze zwrotem kosztów materiału przez klienta należy wystawić fakturę czy notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Do którego roku należy zaliczyć przychód dotyczący 2014 r., ale zafakturowany w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Gdzie należy zlokalizować punkty pomiarowe hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jak amortyzować rozbudowę budynku, który do spółki wniesiony został jak prawo nieodpłatnego używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką kwotę można odliczyć za rok 2012 od dochodu w przypadku przeniesienia środków z konta IKE na IKZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do mieszkania zaadaptowanego ze strychu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak dla celów podatku VAT powinniśmy rozliczyć nabycie licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien przedłożyć pracownik, żeby otrzymać dodatek stażowy za pracę jako rolnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie uprawnienia musi posiadać pracownik obsługujący młot i agregat pneumatyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć przekazanie upominków członkom stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować dywidendę likwidacyjną polskiej spółki na rzecz belgijskiej osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nieobecność pracownika, który podnosi kwalifikacje zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak placówka powinna potwierdzać dokumenty wydawane do innych instytucji na wniosek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne