Questions and answers

Czy odbiorca, który uszkodzi palety, powinien wydać dostawcy dokument potwierdzający przekazanie odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy od darowizny materiałów biurowych Powiatu dla Komendy Powiatowej Policji należy rozliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy okres odbywania czynnej służby wojskowej uwzględnia się przy ustalaniu ogólnego stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatek należny powinien być naliczony dopiero w momencie sprzedaży towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać samochód, stosując procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo, wykazując wyjazdy służbowe w ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik powinien ująć w deklaracji VAT-7 wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i wykazać nadpłatę w podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokumentuje usługi naprawy urządzeń dla kontrahenta z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien uznać zdarzenie za wypadek w drodze do pracy tylko na podstawie oświadczenia poszkodowanego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracownika (stażystę) można wysłać w podróż służbową pierwszego dnia obowiązywania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przebudowa drogi powiatowej w pasie drogowym, na odcinku około 8 km wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy przekazanie kapitału zapasowego na kapitał zakładowy powoduje obciążenia podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego należy naliczyć VAT, czy też nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy sfinansowanie okularów korekcyjnych prezesowi zarządu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy skrócenie okresu nauki w szkołach ma znaczenie dla obliczania okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy stanowi koszt podatkowy kwota VAT stanowiąca część należności, na którą utworzono odpis aktualizujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenia wykonywane na podstawie umowy zlecenie pozostają poza opodatkowaniem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy teren parku miejskiego należy traktować jako działkę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy usługa pośrednictwa w wymianie walutowej podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wyjazd służbowy zorganizowany dla pracowników, radnych i sołtysów generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynajmujący może ująć w kosztach podatkowych opłaty za media i czynsz ponoszone przez najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy za 4 miesiące należy się temu pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zaświadczenie z uczelni może być dowodem w sprawie przyznania KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy ze środków Funduszu Pracy można sfinansować znaczki skarbowe w sądzie na potrzeby radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować wyposażenie placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawką należy amortyzować rozwijarkę blach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi opieki nad grobami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do wynajmu apartamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku w związku z zakupem towaru we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie różnic kursowych wywoła spłata kredytu przez inny bank oraz przewalutowanie kredytu na PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaki proces odzysku stanowić będzie wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak można wyegzekwować zakaz napraw samochodów oraz ich mycia z użyciem detergentów na terenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak na potrzeby KDR ustalić czy rodzina jest wielodzietna, jeśli są w niej dorosłe dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić awans wewnętrzny pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować transakcję z firmą łotewską?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakim formularzu cudzoziemiec powinien dokonać rocznego rozliczenia podatku i do jakiego urzędu je złożyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakim poziomie należy ustalić wartość fosforu dla ścieków przemysłowych odprowadzanych do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Skowysz Aleksandra | Aktualne

Od kiedy liczy się 3-letni okres przedawnienia żądania zwrotu należności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kawecka Anna | Aktualne

W jakim terminie podatnik powinien otrzymać zwrot podatku z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym miesiącu w imporcie usług pośrednictwa powstaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie będą kosztem podatkowym koszty transportu zareklamowanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych koszty związane z windykacją należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych koszty procesu obciążające przegrywającego powoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji, jeśli pracodawca podejrzewa u pracownika zatrudnionego na stanowisku uczulenie na mąkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy ciąg pieszo-rowerowy można uznać za drogę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy dochody z tytułu wycinki drzew rosnących na gruncie miasta należy ująć jako dochody z mienia komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy gminę - właściciela rowu na działce wydzielonej - należy uznać za odnoszącego korzyści?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy hala namiotowa jest budynkiem czy budowlą, do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy ją zaliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy kapliczka znajdująca się na terenie nadleśnictwa powinna być ujęta jako środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy każdy urobek z pogłębiania zbiorników wodnych, koryt rzek itp. stanowi odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy nauczyciel, któremu wypłacono nagrodę jubileuszową po terminie może się domagać wypłacenia odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne