Questions and answers

W jakiej odległości należy usytuować budowlę rolniczą otwartą w stosunku do działek sąsiednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować część budynku mieszkalnego wydzieloną na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty w związku ze zmniejszeniem wysokości opłaty licencyjnej dot. 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób w rejestrach VAT i deklaracji VAT wykazać koszty z tytułu importu towarów i VAT z tym związany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedawać dla firm części używane odzyskane z demontażu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy każda praca na wysokości powyżej 2 m wymaga stosowania szelek bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może określić w umowach o pracę kierowców wysokość należnych diet za podróże oraz noclegi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa powinna zwrócić przedsiębiorcy karę pieniężna wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pełnomocnik na podstawie złożonego pełnomocnictwa może składać podpis na deklaracjach NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy spółka w informacji ORD-U powinna wykazać umowę zwolnienia z długu w wysokości odsetek i pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zdawanie przepracowanego oleju z serwisu motocyklowego powinno być udokumentowane fakturą wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak udokumentować używanie przez właściciela firmy samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zabezpieczyć pracowników obsługujących na zewnątrz urządzenia dźwignicowe zimą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę sprzedaży auta do złomowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zamknięcia działalności i rozliczania najmu poza działalnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy lokalizacja WC w wiacie jest zgodna z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy należy uchylić ZDO, jeśli strona pobiera dwie renty wdowie, w kraju i zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na sprzedaż samochodu na rzecz kontrahenta z Litwy może być wystawiona faktura marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od przekazania samochodu na cele prywatne należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pełnomocnictwo jest treścią oferty czy tylko załącznikiem do jej treści?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy podatnik może wykazać import usług transportowych ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien skorygować deklarację VAT w związku z otrzymaniem credit noty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przekazanie prezentu rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka cywilna będzie miała prawo od odliczenia 50% VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w okresie wypowiedzenia pracownik administracji może otrzymać urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej uzyskują przychód podatkowy z tytułu używania samochodów firmowych do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydany przez lekarza zakaz prowadzenia pojazdu w ramach świadczenia pracy jest bezwzględnie obowiązujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Czy zakup programu komputerowego poprzez pobranie stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są obowiązki osoby zatrudniającej pomoc domową z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie wymagania formalne powinna spełniać umowa organu z krewnym o udzielenie pomocy osobie potrzebującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę naprawy samochodu podatnika w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku podwójnego opodatkowania jednej usługi, raz w ramach działalności, a raz w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy udokumentować usługi reklamowe świadczone w Polsce na rzecz podatnika z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać odsprzedaży usługi magazynowej na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak spółka powinna ująć transakcję przyjęcia materiału powierzonego na stan magazynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy należy dokonać korekty podstawy opodatkowania WNT z związku z otrzymanym przez podatnika bonusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać WNT i jaki przyjąć kurs do przeliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Który pracodawca rozlicza i wykazuje w ZUS RCA wynagrodzenie pracowników w sytuacji przejścia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Który pracodawca składa PIT-11 w sytuacji przejścia zakładu pracy w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Po jakim czasie wstępne badania lekarskie pracownika tracą ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dodatkowe ubezpieczenie na życie opłacane za pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym momencie ująć w PKPiR korektę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne