Questions and answers

Jakie różnice w podatku dochodowym niesie za sobą delegacja oraz oddelegowanie pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT sprzedaż przez gminę nieruchomości, która obecnie jest wynajmowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak kolejność alimentacji wpływa na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego matki i siostry niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować dochód obywatela polskiego, który posiada grecki certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach w różnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkowane w VAT są usługi świadczone przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się przedsiębiorca, który wykonuje usługi na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo należy naliczyć odpis podstawowy na ZFŚS na 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna być rozliczona w VAT wystawiona faktura ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczać czas pracy przedstawiciela handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługi pośrednictwa w świadczeniu usług w zakresie udzielania kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę cen?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie koszt czynszu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wyliczyć dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych zatrudnionym w systemie akordowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaewidencjonować nienależnie pobrane środki finansowe za udzielone świadczenia w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kiedy rolnik może powrócić do statusu rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługują pracownikowi koszty roczne jeśli przez 3 miesiące przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać zmiany stanowiska pracy oraz wymiaru czasu pracy pracownika w trakcie trwania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób na gruncie VAT potraktować wypłatę kosztów utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane na terenie Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczać koszty szkoleń sfinansowane bonami Sodexo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych rachunek wystawiony w grudniu, który dotyczy usług styczniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Z jakim organem inspekcji ochrony środowiska należy uzgodnić projekt budowy muru oporowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy asystenta rodziny można zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane poza granicami kraju wpływają na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor może samodzielnie ustalić treść regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje jakiś przepis, który zabrania umieszczania szafy ubraniowej w gabinecie lekarskim, który nie jest gabinetem zabiegowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy matka może odliczyć kwotę ulgi na dziecko z podatku przypadającego na siebie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na karcie przekazania odpadu można zdecydować, że dany odpad zostanie oddany do recyklingu, a nie odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy od nienależnie pobranego zasiłku stałego nalicza się odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracę na podnośniku platformowym należy wykonywać w szelkach zabezpieczających?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik musi wracać do siedziby pracodawcy w związku z odbyciem podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy projektant o uprawnieniach wydanych w 1984 r. może podpisywać projekt zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Smarż Joanna | Nieaktualne

Czy prowizja dla agencji nieruchomości może stanowić koszt przy ustalania dochodu ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spłata kredytu hipotecznego rodziców przez syna stanowi darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji organ może wstrzymać działalność, cofnąć lub wygasić koncesję?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy zmiana decyzji środowiskowej musi zawierać nową całościową charakterystykę przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Do jakie grupy KŚT zaliczyć zbiorniki naziemne metalowe ustawione na zewnątrz budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z działką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie jest różnica między podróżą służbową a oddelegowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty z faktury wystawionej na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na nowe punkty poboru energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie licencji, która zostanie odsprzedana innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty transportu towaru importowanego z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z otrzymanej faktury, jeśli rozlicza się metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy prowadzić księgę korespondencji przychodzącej i wychodzącej w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne