Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dwie umowy o pracę na różne zakresy obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód w związku z wystawieniem paragonu przed wysyłką towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie należy rozliczyć przychody z działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy otrzymanie odszkodowania w kwocie brutto wywołuje w firmie skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż apteczki wraz z wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinien postąpić pracodawca, jeżeli pracownik wnosi zastrzeżenia co do wysokości zwrotu kosztów za okulary?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy koszty zastępstwa procesowego mogą stanowić koszt podatkowy przy przegranej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy uznać, że na utwardzonym terenie wykonano parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy zmiana wykorzystania klasy szkolnej na klasę przedszkolną wymaga zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

W którym momencie skorygować przychody w związku z zwarciem ugody sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy powierzchnia nieużytkowanego poddasza w budynku magazynowym powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy inwestor może dokonywać wpisów do dziennika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek za wysługę lat powinien być wliczony do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje nabywcy już w momencie dokonania przelewu środków z konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy należy ująć do kosztów podatkowych wydatki na noty księgowe za opłaty drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż szyszek ze zbioru w miejscach ogólnodostępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można wystawić notę korygującą do faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wykazać zakupiony towar w kolumnie 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy firma powinna odprowadzić VAT od przekazania sprzętu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu w zamian za akcje należy księgować poprzez konta kosztów i przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy gmina powinna wystąpić o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy zmienił się cel korzystania z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT darowizna działki na rzecz członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT zwrot kosztów szkolenia dokonany przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik, który dokonał sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna wykazać faktury zaliczkowe w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakich przypadkach projekt budowlany nie musi zawierać charakterystyki energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury grudniowej w miesiącu jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach wynagrodzenie pracowników w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma wytwarzająca odpady zielone może przekazać je osobom fizycznym w celu kompostowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak ustalić kwotę odsetek od zaległej raty oraz odsetek proporcjonalnych do pobrania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do umowy o dzieło na wykonanie utworów muzycznych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować dochód z tytułu umorzenia odziedziczonych certyfikatów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodu przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować refakturowanie na powiązaną spółkę kosztów uzyskania przez pracownika wizy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy transakcja wniesienia aportem gruntu podlega opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy korzystniejsza jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy sprzedaż poszczególnych aktywów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy makulaturę i stare ubrania należy traktować jako odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy opodatkować prezent urodzinowy dla zasłużonego obywatela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przetargu o wartości poniżej 30.000 euro zamawiający może żądać wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy opłatę notarialną należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne