Questions and answers

Czy w remanencie likwidacyjnym należy ująć lokal wybudowany z odliczeniem VAT, ale po ponad 10 latach od jego wybudowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla kilku przedsięwzięć można wydać jedną decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2015 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kiedy dokonać korekty, w związku ze zwrotem towarów potwierdzonym fakturami korygującymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym okresie należy zaksięgować fakturę korygującą koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ustawienie reklamy wolnostojącej wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy konieczne jest wyłączenie z produkcji rolnej całej powierzchni działki, na której ma być wybudowany dom jednorodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy umowa rozdzielności majątkowej wpływa na wysokość odpisów amortyzacyjnych ujmowanych w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedając budynek wraz z gruntem, podatnik musi opodatkować grunt podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy z uwagi na zmianę przepisów prawa organ powinien wydać decyzję zmieniającą czy uchylającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Dla jakich stanowisk pracy pracodawca musi opracować instrukcje stanowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy wykonawca może zastrzec uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy opublikowanie SIWZ po terminie publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE jest zgodne z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Co należy uczynić jeśli wykonawcy w przetargu nie są zgodni co do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przejęcia przez małżonka składnika majątku z likwidowanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak oznakować pojemniki zastępcze na niebezpieczne preparaty chemiczne, aby ich zawartość była łatwo identyfikowalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy przekazanie klientom kart podarunkowych, jako premii za dokonanie zakupów, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy lekarz medycyny pracy może honorować zaświadczenie od okulisty z nim nie współpracującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy możliwość wysłania pracownika na urlop bez jego zgody dotyczy także urlopu bieżącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ryczałt otrzymany z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik musi dokonać korekty VAT rozliczonego w ramach umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka data jest datą otrzymania faktury przez biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy będzie opodatkowane przekazanie samochodu na potrzeby osobiste i późniejsza jego sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jakich sytuacjach pracodawca może wystąpić z powództwa cywilnego o odszkodowanie od pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy przewodniczący związku zawodowego może być zatrudniony na kontrakcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować w JST zwrot nadpłaty podatku dokonany przekazem pocztowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Ile godzin etatowych w miesiącu pracuje nauczyciel fizyki zatrudniony na etacie 18-godzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielka powinna zostać zwolniona z zajęć dydaktycznych na wykonanie okresowych badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak na gruncie VAT podatnik powinien potraktować notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jaką kwotę należy wystawić faktury korygujące - czy na kwotę wpłaconych zaliczek, czy na 80% która podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przewoźnik może zastosować stawkę 0% dla usługi transportu międzynarodowego w imporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Ile dni urlopu w 2015 r. przysługuje pracownikowi zatrudnionemu ponownie na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie dokumenty potwierdzające WDT powinna posiadać spółka, żeby móc zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik powinien skorygować informację VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dla kontrahentów należy paragon wystawić w momencie dostawy, czy w momencie wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy użytkowanie lokalu użytkowego przez podatnika, który ten lokal wybudował, jest pierwszym zasiedleniem na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest stosowanie ocen cyfrowych jako formy oceny bieżącej w klasach I-III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego należy traktować sprzedaż bonów podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT należy traktować sprzedaż bonów podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy szkoła może aneksować umowę na odbiór gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Puchacz Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy wartość prac badawczych nad przedsięwzięciem może zostać zaliczona w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jakiej podstawie można zmienić las na użytek rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo udokumentować sprzedaż ładowarki samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy przyjąć na stan stare płytki chodnikowe z rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jakie są zasady składania deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy zakup programów telewizyjnych od zagranicznych dostawców należy zgłosić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymane prowizje za sprzedaż ratalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu z Holandii podatku dochodowego podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pielęgniarka środowiskowa może wnioskować o umieszczenie pacjenta w domu opieki społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Czy pomiędzy nadaniem kolejnych stopni górniczych musi być przerwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie obowiązki musi spełnić polski pracodawca, który wyjeżdża ze swoimi pracownikami do pracy na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być świadczenie usługi gastronomicznej lub cateringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej walucie należy dokonać rozliczenia kosztów podróży zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który nabył w Niemczech nowy środek transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób obliczyć, czy urządzenie zawierające fluorowane gazy cieplarniane podlega kontroli szczelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Gall Marek | Aktualne