Questions and answers

Jak rozliczać refakturowanie części wydatków na inne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania przychodów z najmu przy ryczałcie, a jak na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jaki okres zawrzeć umowę na usługę wywozu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W której pozycji deklaracji VAT należy ująć odsetki od pożyczki oraz usługę przechowywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W przypadku eksportu towarów do Norwegii podatnik ma obowiązek zapłaty VAT oraz cła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy bezwzględnie należy pilnować terminu badań okresowych i kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy członek zarządu może otrzymać diety i zwroty kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dotacja z PO Innowacyjna Gospodarka jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy istnieje regulacja prawna, na podstawie której można się ubiegać o partycypację miasta w kosztach utrzymania cieku wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy koszty prywatnych rozmów pracownika, za które płaci pracodawca stanowią prezenty o małej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszty transportu zakupionych towarów, to uboczne koszty zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy limit 112.000 zł obowiązuje w stosunku do małżonków, którzy osobno rozliczają ulgę na każde dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy ma znaczenie moment wystawienia faktury korygującej w stosunku do daty odesłania towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można udzielić zamówienia na usługę dowozu dzieci do szkół w trybie zapytania o cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownika administracji, pracującego w szkole, który jest objęty ochroną związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy na gruncie VAT należy uznać kredyt z banku na poczet wystawionych faktur sprzedaży jako zapłatę za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pompa do betonu może zostać zamortyzowana w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika jednocześnie składkę PZU oraz ratę pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia stosunek pracy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przeniesienie na pożyczkodawcę prawa do udziału w gruncie jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka musi skorygować podatek naliczony w deklaracji VAT, jeśli doszło do zmiany stawek VAT z 23% na ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku zasiedlonego w 1997 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie wodnoprawne na likwidację stawu, jeżeli został on wybudowany bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy stosunek pracy się rozwiązuje, jeśli pracownik nie odbiera wypowiedzenia wysłanego pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy świadczenie dostępu do telewizji kablowej mieści się w pojęciu radiokomunikacji na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umieszczenie matki w DPS pozbawia jej statusu osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy usługa transportowa zwiększa wartość darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dodatkowego w BZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy zamiana towarów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak amortyzować jachty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaką optymalizację podatkową należy zastosować przy wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż gotowych domków drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy przesłać do ZUS dokonując korekty listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie kryteria oceny ofert powinien zastosować zamawiający w przetargu na dowóz dzieci do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jakie są zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT wymiana urządzeń w ramach reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki powinna spełnić osoba, która w 2015 r. chce po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne