Questions and answers

Czy omdlenie można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Po jakim okresie zatrudnienia nauczycielowi należy się nagroda dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Z jaką datą należy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik, który naraził pracodawcę na wysokie straty finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy urlop niewykorzystany przez pracownika młodocianego przechodzi na kolejny rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Ilu członków powinno mieć szkolne koło związkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik może świadczyć usługi transportowe w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury za czynsz najmu lokalu, jeżeli wynajmujący wystawia fakturę w sierpniu za wrzesień?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 21 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. będzie przysługiwać trzynastka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zbiór danych podmiotów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy zgłosić do rejestracji GIODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów handlowych dokonana poza terytorium kraju powinna być wykazana w jakiś sposób na deklaracji VAT-7K?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć kwotę netto wynagrodzenia osoby zatrudnionej na 1/8 etatu z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W którym zeznaniu podatkowym należy wykazać podatek z dywidendy uzyskanej na terenie Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie zleceniobiorcy zatrudnionego także na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa prawna pozwalająca na skierowanie pracownika na leczenie stomatologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak stwierdzić czy przyznane wolne spełnia wymagania dnia wolnego za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób udokumentować pod kątem VAT sprzedaż rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego przez dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gimnazjum organizujące zawody sportowe ma obowiązek zapewnienia opieki medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może na podstawie not obciążeniowych przenieść ciężar płatności za gaz i wodę na najemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu pracodawca może nie opłacać składek na FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia za pracę w drodze ugody sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola musi wystawić skierowanie na studia na wniosek nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W którym momencie rozliczyć fakturę korygującą wystawioną w związku z błędnie wystawioną fakturą pierwotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zwiększyć wymiar etatu pracownikowi na stanowisku urzędniczym bez ogłaszania naboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie skutki wywoła sprzedaż samochodów wspólnikom spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firma ma prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie świadczenia stanowią dochód własny osoby niepełnosprawnej przy wyliczaniu zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Krawczyk Teresa | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia tenisowe prowadzone zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma może odsprzedać używaną zamrażarkę zawierającą czynnik chłodniczy R134a?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy fakt nieopłacania składek przez pracodawcę może wpływać na wysokość emerytury pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy zmiana zarządcy wspólnoty na inny podmiot stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak ocenić wzajemne rozliczenia gminy i spółki z o.o. zarządzającej stadionem sportowym pod kątem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wydatki ponoszone przez zleceniobiorcę mogą stanowić koszt uzyskania przychodu zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wydanie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego wymaga zgody lub opinii wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy umowa dzierżawy podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać przeniesienia służbowego pracownika z samorządowego zakładu budżetowego do urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak należy obliczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy ofercie z odwróconym podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może pociągnąć do odpowiedzialności służbowej pracownicę z powodu ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wytyczenia drogi pieszej dla pracowników na terenie na zewnątrz zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracodawca, który ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, może szkolić swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy ulga mieszkaniowa obejmuje wydatki na szambo, bramę i ogrodzenie budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w 2011 r. należało rozliczyć proporcję (za 2010 r.) w odniesieniu do środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana usługa oddelegowania personelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć i zaksięgować zmianę przeznaczenia budowy i przeniesienie własności budynku na rzecz członka spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa dochodów uzyskiwanych z mandatów karnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy wycofanie samochodu osobowego z działalności na cele osobiste jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać import usług z tytułu faktury otrzymanej za fracht morski na trasie Władywostok - Los Angeles?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić do spółki komandytowej samochód osobowy wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop należy uwzględnić wynagrodzenie za delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy właściciel działki może odprowadzać wody opadowe na działkę sąsiednią, niebędącą jego własnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy osobom zatrudnionym na podstawie aktu powołania przysługuje 4-letni okres ochronny przed emeryturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przepust drogowy zlokalizowany w zagłębieniu terenu, niezlokalizowany w ciągu rowu ani cieku wodnego, stanowi urządzenie wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne