Questions and answers

Jak na gruncie VAT rozliczyć zakup usługi prawniczej od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć faktury z Niemiec wystawiana w związku z leasingiem samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak przyporządkować do KŚT obiekty do obserwacji nieba wykorzystywane w działalności kulturalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty naprawy, gdy ubezpieczyciel wypłaca najpierw zaliczkę na poczet odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługi fliziarskie poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić czy za osobę pobierającą SZO należy opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać dostawę energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie spółka powinna wycenić środki w dniu zapłaty za zobowiązania dla dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakiej sytuacji zamawiający będzie miał do czynienia z nieporównywalnością ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jakim okresie spółka powinna rozliczyć VAT należny i naliczony od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować przekazanie towarów do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych opłatę za korzystanie z drogi do zakupionej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób wykorzystać zaległą ulgę związaną z transferem środków z IKE na IKZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wypełnić deklarację CIT-D w związku z uzyskanymi darowiznami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypadek przy pracy, do którego doszło z wyłącznej winy pracownika uwzględnia się w rejestrze wypadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dla kadzi z trawersą należy założyć książkę konserwacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy istnieją przepisy regulujące czas przebywania przez dzieci na zawodach sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy kartę wypadku w drodze do pracy można przekazać pocztą za potwierdzeniem odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy kierownik budowy wewnętrznej instalacji gazowej, może jednocześnie wykonywać badanie tej instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy magazyn będzie stanowić stałe miejsce prowadzenia działalności podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy matce pozostającej w związku małżeńskim przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko z innego małżeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można zmienić rezydencję podatkową, jeśli faktyczny ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może nie zgodzić się na zmianę wymiaru zatrudnienia i przejść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy opisany zakład przetwarzający odpadową tkankę zwierzęcą wymaga pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy po przejściu ze zlecenia na umowę o pracę pracownik musi ponownie przejść badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy powstają różnice kursowe, gdy faktura wyrażona jest w zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracodawca musi dokonać zwrotu kosztów delegacji, jeżeli pracownik notorycznie gubi bilety z podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy prowadzony przez podatnika sposób fakturowania można uznać za prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sporządza się kartę informacyjną dla noworodka i kto powinien ją podpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Podciechowska Anna | Nieaktualne

Czy zamówienie na produkty sypkie jak np. przyprawy, ma charakter zamówienia powtarzającego się okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Gdzie powinny być płacone podatki w przypadku pobytów za granicą przekraczających 183 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki dokument może regulować kwestię refundacji okularów dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie informacje powinny być zawarte w programie dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za usługę zarządzania, wystawioną przez spółkę niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy obciążyć kontrahenta za niezwrócone stojaki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy poprawnie weryfikować prawo do świadczeń pacjentów w ZOL-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości, która nie weszła do majątku wspólnego małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie przychody i koszty powstałe w związku z konwersją długu na kapitał zakładowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wykazać w CIT-8 przychody z obligacji, instrumentów finansowych i dywidend?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę po wydaniu wyroku dot. prawa do renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek zrealizować zajęcie komornicze dot. małżonka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna na zakup leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto przyznaje świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2015 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co rozumieć przez normalne wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny i jakie składniki do niego wliczać?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy bezumowne korzystanie z gruntu będzie podlegało podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy certyfikat rezydencji może być przetłumaczony na język polski przez pracownika firmy, czy przez tłumacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Wowra Jarosław | Aktualne