Questions and answers

Czy dostawę rozbudowanego systemu należy traktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy e-bony wykorzystywane w działalności gospodarczej stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy jest możliwe wprowadzenie odrębnego ciągu numerycznego dla faktur dokumentujących różne rodzaje sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji choroby wewnętrzne może samodzielnie dyżurować w stacji dializ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy mechanik może ujmować w kosztach podatkowych wydatki związane z zakupem paliwa do naprawianych samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na towary przeznaczone na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nabycie programów w celu ich odsprzedaży należy rozliczyć w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy rejestrować sprzedaż abonamentów pracownikom na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych bank może ujawnić informacje ze zbioru danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Urban Malgorzata | Nieaktualne

Czy odsetki od środków pieniężnych pensjonariuszy domu pomocy społecznej stanowią ich przychód z kapitałów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podróż służbowa może trwać kilka miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy rodzinna spółka cywilna może wspólnikom podarować swoje składniki majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do zastosowania stawki VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy świadcząc usługi związane z zarządzaniem transportem mogę korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ubezpieczony może otrzymać równocześnie dwa rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Czy w momencie zakupu towaru (zabudowy meblowej)kontrahent może odliczyć oraz naliczyć podatek VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zaliczki na poczet zysku spółki jawnej podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować wniesienie aportem samochodu do spółki - stawką 23% czy stawką zw?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie możliwości daje pracodawcy zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie zgłoszenia kotłowni, która jest położona na terenie lotniska?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca, który zamierza powierzyć pracownikowi dodatkowo inny rodzaj pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach podatkowych wydatki na remont nieruchomości, która jest przedmiotem wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty dodatkowe związane z zakupem wierzytelności dokonanym we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie przez podatnika zwolnionego z VAT towaru w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę świadczoną na terenie Polski na rzecz kontrahenta z Rumunii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powinna nastąpić zmiana wysokości odpłatności za pobyt w DPS-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy ryczałt pieniężny wypłacany pracownikom z tytułu prania odzieży roboczej będzie zwolniony z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto w spółce komandytowej zatwierdza sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Pepol Marek | Aktualne

Na jakich zasadach można zatrudnić obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż nieruchomości, której część nabyto w drodze darowizny w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy przekazanie części wypłaconego zysku na kapitał rezerwowy spółki podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w wyniku przekształcenia SP ZOZ w spółkę z o.o. powstanie obowiązek podatkowy w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy substancje niebezpieczne muszą być magazynowane w szafach ognioochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Co powinien zawierać gminny i powiatowy program ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2015 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy członkowi korpusu służby cywilnej można powierzyć inne wolne stanowisko pracy bez ogłaszania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy dzień wolny udzielony w zamian za pracę w sobotę musi być równy 8 godzinom pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne