Questions and answers

Czy podlega opodatkowaniu u źródła nabycie programów komputerowych w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy polisa za gwarancję należytego wykonania umowy jest dowodem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy po utracie statusu ZPChr zwolnienie ze składek ZUS przestaje obowiązywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownica, która została zwolniona dyscyplinarnie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługujący suwnice bądź żurawiki mogą dotykać rękami transportowany ładunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy pracownik będący członkiem ochotniczej straży pożarnej powinien wypełnić jakiś dokument w sytuacji alarmu pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów może nie prowadzić ewidencji odpadów i nie wystawiać karty przekazania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy świadczenie niepieniężne można zakwalifikować jako świadczenie nienależnie pobrane na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy trzynastkę należy traktować jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy usługa polegająca na montażu konstrukcji może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wartość zapłaconych za pracownika składek stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wózki widłowe muszą mieć wyznaczone oznakowane miejsce postoju w zakładzie produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na studia podyplomowe pracownika są wolne od podatku dochodowego i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie uzyskane z pracy na rzecz firmy z Kanady podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie należy składać deklarację VAT-R po zmianach przepisów dotyczących rejestracji spółek z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują wysokość kotłowni na paliwo stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wniesienie aportu do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę od podatnika niemieckiego za uczestnictwo w seminarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy przygotować plan służby przygotowawczej dla głównego księgowego zatrudnionego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić niepełnosprawnemu pracownikowi urlopu dodatkowego za minione lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć i udokumentować przychody z najmu mieszkania na gruncie ustawy VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie domeny internetowej od cypryjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową, którą pracownik odbył wynajętym samochodem służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powinna zostać wystawiona faktura - z datą przelewu zaliczki, czy datą świadczenia usługi najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż budynku o mieszanym charakterze (usługowo-mieszkalnym)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć się marynarz, który otrzyma zwrot nienależnie pobranego podatku dochodowego z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób pracownik objęty zakazem konkurencji powinien informować o podjęciu dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty uzyskania przychodu po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować błędy wynikające z zawyżenia kosztów bilansowych powstałych poprzez błędnie naliczoną amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co jest odbiornikiem wód opadowych z powierzchni drogi, jeśli są wprowadzane poprzez rów melioracyjny do kanału?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Co zamawiający powinien uczynić z ofertą jeśli po jej otwarciu okazało się, iż dotyczy innego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy belki hakowe muszą być poddawane corocznemu przeglądowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dniem uzyskania przychodu przez laureata będzie dzień wygrania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do ewakuacji mogą być wykorzystywane drzwi podnoszone rolowane z wbudowanymi drzwiami z klamką?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy do wartości początkowej środka trwałego można doliczyć koszty transportu oraz koszty cła?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy huśtawki na placu zabaw należy traktować jako oddzielne środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwota różnicy jaką zapłaci sprzedawca za zwolnienie z długu będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można mieć dwie firmy pod tą samą nazwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można uznać, że decyzja o pozwoleniu na użytkowanie usankcjonowała stan niezgodności z prawem (samowolę budowlaną)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy należy oskładkować i opodatkować składkę zapłaconą za pracownika na rzecz izby inżynierów budownictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymaną dotację należy zaliczyć do wpływów działalności operacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy podwykonawcy mogą utworzyć konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy połączone pomieszczenia ZL III i PM należy uznać za jedną strefę pożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Czy po przekroczeniu 20.000 PLN obrotu podatnik będzie zobowiązany zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynków wniesionych do ewidencji środków trwałych będzie generowała przychód z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż zabudowanej działki wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy środki z IKE mogę zostać objęte zwolnieniem, jeśli po uzyskaniu wieku emerytalnego kontynuowane są wpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczone usługi nauki tańca korzystają ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy usługi pośrednictwa sprzedaży towarów z Ukrainy powinny zostać opodatkowane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w korekcie podatnik powinien wykazać zaliczkę za grudzień i zapłacić ją z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na wytworzenie form odlewniczych stanowi stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na modernizację środków trwałych podlegają rozliczeniu w okresie rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne