Questions and answers

Czy można odliczać 50% VAT od paliwa do samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można wstrzymać wypłatę zasiłku stałego do wyjaśnienia kwestii zatajenia zatrudnienia przez stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów kwotę naliczonych i wypłaconych od umowy pożyczki odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny w dniu przesłuchania w izbie lekarskiej w charakterze świadka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od 1 lipca 2015 r. podatnik ma prawo odliczać VAT od zakupu paliwa do traktorka typu YANMAR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od paliwa zakupionego do sprzedawanych motocykli i quadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po stronie firmy powstaje przychód, jeśli pracownik używa prywatnego telefonu lub tabletu do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy powstaną różnice kursowe w przypadku faktury wystawionej w zł i płatności dokonanej na konto walutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców musi odbyć badania profilaktyczne u każdego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w innej jednostce samorządowej jest zobowiązany do złożenia ślubowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy przepisy określają zasady wyłaniania przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy starosta przy ponownym rozpatrywaniu sprawy jest związany oceną dowodów dokonaną przez wojewodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy wierzytelność może stanowić koszt podatkowy, jeśli nie została należycie udokumentowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku recyklingu obowiązuje zasada regionalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na organizację szkolenia w Paryżu dla naszych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zwrot przyznanego wcześniej odszkodowania stanowi dla szpitala przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku z likwidacją działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wymagania co do odbioru odpadów w postaci świetlówek może stawiać firma, która odbiera tego typu odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaki przepis jest podstawą prawną zmiany decyzji ostatecznej z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy opodatkować odpłatne używanie samochodu osobowego przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak określić odległości, które należy zachować w magazynie środków do produkcji piwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrącenia z zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonanych usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć transakcje w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody wspólników uzyskane w związku z likwidacją spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na czym polega współpraca służby bhp z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Według jakich zasad podatnik ma prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT od wydatków na za leasing, serwis i paliwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób księgować rozrachunki z tytułu VAT oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić wynagrodzenia pracownikom, jeśli ZUS zajął konto bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W której części zeznania rocznego należy wykazać zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "lub innych organów stanowiących osób prawnych" użytym w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy darowizna dla żony po pracowniku, który zginął w wypadku może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieją przeciwwskazania do zatrudnienia niepełnosprawnej pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy kostka brukowa spełnia wymaganie utwardzonego i szczelnego podłoża w stacji demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy możliwa jest budowa amfiteatru na terenie przeznaczonym w mpzp na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można zwolnić nauczyciela niepełnosprawnego, jeśli nie ma dla niego godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy najem prywatny zwolniony jest z obowiązku stosowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy udzielić odpowiedzi na opinię związku zawodowego w sprawie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy od wniesionego aportu należy zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy organizator konkursu powinien wystawić osobie, która otrzymała nagrodę informację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne