Questions and answers

Czy można zrezygnować z ze zwrotu VAT przy likwidacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy obecnie można uznać, że likwidacja odcinka rowu melioracyjnego wykonana przed 1962 r. była nielegalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pobór wody z rzeki do nawadniania trawnika wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy renowacja istniejącego zbiornika bezodpływowego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy syndyk może nie dokonywać korekty VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zamawiający może zamieścić na stronie internetowej "wyjaśnienia" do wyjaśnień treści SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Gdzie będzie podlegała opodatkowaniu usług wynajmu samochodu osobowego na rzecz czeskiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Gdzie SP ZOZ powinien wykazać odsetki od zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jaka powinna być umieszczona na fakturze data wykonania usługi najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować odsprzedaż kart parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować wobec najemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinna wyglądać prezentacja sald rachunków bankowych szpitala w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu będącego współwłasnością dwóch osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ująć należności z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w sprawozdaniu Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi prawnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kosztem którego roku będzie zapłacona akcyza, jeśli dotyczyła zaległości z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie: tytuł prawny polegający na stosunku zobowiązaniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy do podstawy opodatkowania oprócz cła wlicza się również zapłacony podatek importowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dopuszczalnym jest aby małżeństwo prowadziło dwie spółki cywilne, w których są jedynymi wspólnikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy firma Polska może odzyskać VAT niemiecki, jeśli tak to w jaki sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy jako Partner programu unijnego mogę przyjąć zwrot wydatku na konto wydatkowe budżetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup karnetów rekreacyjno-sportowych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy dokonać korekty VAT, gdy zaprzestano wykorzystywania nakładów w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w roku 2015 będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy podatnik, który nie posiada prawa jazdy może ratę leasingową zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać WNT od zakupu winiety oraz kamizelki odblaskowej na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazanie weksla podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym wujem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy rolnik może prowadzić PKPiR na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu, przy którego zakupie firma nie odliczyła VAT, podlega zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy usługa dostępu do portalu aukcyjnego jest importem usług podlegającym opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy użyczenie lokalu synowi będzie rodzić obowiązek w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne