Questions and answers

Czy można zaliczyć do stażu pracy okres przepracowany za granicą potwierdzony anglojęzycznymi dokumentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czym poruszać się po terenie dużego zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nabór na stanowisko pracownika socjalnego musi być przeprowadzony w formie naboru konkursowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT z tytułu eksploatacji samochodu osobowego będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy obowiązują nadal pozwolenia z lat 60. ubiegłego wieku, np. na piętrzenie wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy otrzymane zaświadczenie, potwierdzające badanie techniczne należy przesłać do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik, który dodatkowo wynajmuje mieszkanie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany podatkiem liniowym może zasiłek chorobowy rozliczyć wspólnie z małżonką?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi prowadzenia ksiąg handlowych będzie miał obowiązek posiada kasy rejestrującej w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wykazać w liście płac wysokość wypłaconej delegacji zagranicznej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej zawsze generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usunięcie premii z regulaminu wynagradzania wymaga zastosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy wniosek o zadośćuczynienie od pracodawcy z tytułu choroby zawodowej nalezy przekazać bezpośrednio pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy wspólnik może dokonywać transakcji z własną spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z wymianą sterowników w maszynie drukującej, traci ona prawo do oznaczenia znakiem CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Jaką stawkę zastosować na fakturach dotyczących uczestnictwa w sympozjum lekarzy transplantologów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są zasady przyznania dyrektorowi SP ZOZ-u nagrody prezydenta miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła nieodpłatne przekazanie konta internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy liczyć powierzchnię użytkową infrastruktury towarzyszącej budynkowi handlowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak należy opisać na fakturze sprzedawane produkty spożywcze w zestawach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować nieruchomości wykorzystywane przez stowarzyszenie prowadzące działalność społecznie użyteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenia emerytalno-rentowe wypłacone z niemieckiego systemu ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo podatnik powinien wystawić fakturę za premię pieniężną dla kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo przenieść na kontrahenta koszty zwrotu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawiać fakturę korygującą do zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak przyznać świadczenia przed uprawomocnieniem się rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć koszt wybudowania drogi, na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wyliczyć kwotę wolną od podatku dochodowego z art. 21 ust.1 pkt 131 u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód, jeśli firma wystawia noty dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Według jakiej stawki opodatkować sprzedawane przez bar szybkiej obsługi zestawy obiadowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób można zmienić stanowisko pracy i zakres obowiązków osobie zatrudnionej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika, który pracuje na pół etatu w wybrane dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć rabat przyznany kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co wchodzi w wartość początkową samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy bez zgody pracownika można odliczyć wynagrodzenie wypłacone w okresie innym niż poprzedni okres płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy fakt ustalenia alimentów na dziecko zwalnia rodzica od partycypowania w kosztach utrzymania dziecka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Czy kwota wypłacanego pracownikowi ryczałtu samochodowego podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wydatek zaksięgować w koszty na podstawie potwierdzenia zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wystąpić o zmianę oznaczenia procesu odzysku z R12 na R3 w odniesieniu do naprawy palet drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy nabyty w ramach umowy o dzieło wynik praw badawczych należy traktować jako wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy palety zakupione od osób fizycznych można przyjąć do działalności na podstawie dowodów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pensję po zmarłym pracowniku można wypłacić małżonkowi po upływie 3-letniego okresu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła nabycie programów komputerowych w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy polisa za gwarancję należytego wykonania umowy jest dowodem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy po utracie statusu ZPChr zwolnienie ze składek ZUS przestaje obowiązywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownica, która została zwolniona dyscyplinarnie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługujący suwnice bądź żurawiki mogą dotykać rękami transportowany ładunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy pracownik będący członkiem ochotniczej straży pożarnej powinien wypełnić jakiś dokument w sytuacji alarmu pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów może nie prowadzić ewidencji odpadów i nie wystawiać karty przekazania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy świadczenie niepieniężne można zakwalifikować jako świadczenie nienależnie pobrane na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy trzynastkę należy traktować jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy usługa polegająca na montażu konstrukcji może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wartość zapłaconych za pracownika składek stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wózki widłowe muszą mieć wyznaczone oznakowane miejsce postoju w zakładzie produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na studia podyplomowe pracownika są wolne od podatku dochodowego i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie uzyskane z pracy na rzecz firmy z Kanady podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie należy składać deklarację VAT-R po zmianach przepisów dotyczących rejestracji spółek z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują wysokość kotłowni na paliwo stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wniesienie aportu do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę od podatnika niemieckiego za uczestnictwo w seminarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy przygotować plan służby przygotowawczej dla głównego księgowego zatrudnionego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne