Questions and answers

Czy do obsługi suwnicy wyposażonej w chwytak pneumatyczny pracownicy powinni posiadać uprawnienia UDT kat. II S?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy możliwe jest pozostawienie wniosku w aktach sprawy bez rozpatrzenia, jeżeli jest bezpodstawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można stosować podwyższoną stawkę amortyzacji w stosunku do wózków teleskopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można utworzyć utworzyć zespół żłobkowo-przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy nasadzenie drzew na cudzym gruncie można uznać na za inwestycje w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy obciążając naszą firmę kosztami dodatkowymi wynajęta kancelaria powinna opodatkować te usługi stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy od faktur za usługę parkingową i hotel - związanych z wyjazdami na te studia można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy otrzymane palet, na których transportowy jest towar stanowi przychód podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymywaną dotację należy wykazywać w deklaracji VAT ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pieniądze przekazywane żonie po podpisaniu intercyzy są traktowanie jako darowizna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT w pełnej wysokości przy zakupie motocykla przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy, który posiada pomieszczenie prosektorium lub chłodnię, może założyć kamery w tych pomieszczeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy po stronie gminy należy rozpoznać przychód z tytułu likwidacji spółki zależnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powinniśmy zastosować mechanizm "reverse-charge"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy powyższa wynagrodzenie powinno być obciążone podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przedstawicielem organu prowadzącego w komisji konkursowej na dyrektora szkoły może być wójt?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy skierowanie na badania profilaktyczne może zawierać grupę stanowisk i narażenia na czynniki szkodliwe dla grupy stanowisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania zakupionego w 2008 r. należy rozliczyć w ramach deklaracji PIT-36?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wejście do studzienki teletechnicznej wymaga pisemnego pozwolenia pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy w takim przypadku mamy obowiązek rejestrować się na VAT w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć należy kamerę cyfrową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest aktualnie obowiązująca norma określająca sposób wytworzenia pelletu z odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do sprzedaży odpadów pochodzących z produkcji elementów drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT wysyłka do Niemiec uszkodzonych części zakupionych w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie postępowanie należy przeprowadzić w sprawie zalewania działki w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak interpretować termin „niezwłocznie” w kontekście poinformowania PIP i prokuratury o ciężkim wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak należy archiwizować arkusze ocen uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy oszacować wartość przedmiotu zamówienia w systemie "zaprojektuj i wybuduj"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem zawartą z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo wynajęcie mieszkania na cele prowadzenia działalności oraz zakwaterowania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć się przed polskim urzędem skarbowym z wynagrodzenia uzyskanego na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zakwalifikować opisany rów/kanał będący niegdyś młynówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Na czym polega wstępne sortowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować zużyte paletokontenery po substancjach innych niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakim miesiącu należy wykazać transakcję na deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykazać w deklaracji VAT zakup towaru z Brazylii, a następnie sprzedaż do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co może zrobić pracodawca, jeżeli ma podejrzenie co do nadużywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Co może zrobić zamawiający jeśli nie jest w stanie wyłonić wykonawcy w drodze stosowania procedur p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy czynsz za mieszkanie oraz opłaty za media można wliczyć do kosztów działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy gmina może zlecić utworzonej przez siebie spółce, obowiązek dowozu uczniów do szkół bez stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy istnieje wzór legitymacji służbowej pielęgniarki/położnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy klient może robić operacje na rachunku, kiedy jest w organizacji, czy dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Czy kodeks pracy przewiduje możliwość przeniesienia niewykorzystanego urlopu pomiędzy różnymi pracodawcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy można odwołać nauczyciela z funkcji wicedyrektora w okresie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne