Questions and answers

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć należy kamerę cyfrową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka jest aktualnie obowiązująca norma określająca sposób wytworzenia pelletu z odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do sprzedaży odpadów pochodzących z produkcji elementów drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT wysyłka do Niemiec uszkodzonych części zakupionych w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie postępowanie należy przeprowadzić w sprawie zalewania działki w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak należy archiwizować arkusze ocen uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy oszacować wartość przedmiotu zamówienia w systemie "zaprojektuj i wybuduj"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jak opodatkować umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem zawartą z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo wynajęcie mieszkania na cele prowadzenia działalności oraz zakwaterowania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć się przed polskim urzędem skarbowym z wynagrodzenia uzyskanego na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zakwalifikować opisany rów/kanał będący niegdyś młynówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Na czym polega wstępne sortowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować zużyte paletokontenery po substancjach innych niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakim miesiącu należy wykazać transakcję na deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykazać w deklaracji VAT zakup towaru z Brazylii, a następnie sprzedaż do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co może zrobić pracodawca, jeżeli ma podejrzenie co do nadużywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Co może zrobić zamawiający jeśli nie jest w stanie wyłonić wykonawcy w drodze stosowania procedur p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy czynsz za mieszkanie oraz opłaty za media można wliczyć do kosztów działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy gmina może zlecić utworzonej przez siebie spółce, obowiązek dowozu uczniów do szkół bez stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy istnieje wzór legitymacji służbowej pielęgniarki/położnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy klient może robić operacje na rachunku, kiedy jest w organizacji, czy dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Czy kodeks pracy przewiduje możliwość przeniesienia niewykorzystanego urlopu pomiędzy różnymi pracodawcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy można odwołać nauczyciela z funkcji wicedyrektora w okresie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy odsetki od lokat PKZP stanowią przychód jej członków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba, która sporządzała sprawozdania musi je podpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przywrócić do pracy w ciąży bez orzeczenia sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przeprowadzenie kampanii promocyjnej może zostać uznane za usługę okresową lub ciągłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy przy pracy z izotopami konieczne jest stosowanie rękawic specjalnego rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy sprzedaż konstrukcji stalowej hali jest objęta odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transport wytworzonego odpadu o kodzie 12 01 18 podlega wymogom ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy trzeba zawiadomić sąd o podjęciu czynności ratujących życie pacjenta, jeśli nie otrzymano od pacjenta zgody na ich wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Czy w klasie dwuzawodowej technikum można prowadzić dwa dzienniki lekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatek na holowanie uszkodzonego samochodu może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo odmówić wystawienia referencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający może zastosować kryterium okresu rękojmi w przetargu na przebudowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wniesienie aportu obejmującego pojazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak długo można pełnić obowiązki głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakich odpadów nie może przetwarzać kompostownia niemająca statusu RIPOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na fundatorze nagród, jeśli organizatorem konkursu jest inna firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs powinnam zastosować w celu ujęcia faktury korygującej w deklaracji za I kwartał 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wynagrodzenie członka zarządu, który jest obywatelem Ukrainy zamieszkującym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT wynajem lokalu magazynowego niemieckiemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne