Questions and answers

Czy stwierdzenie oszustwa popełnionego przez kontrahenta pozbawia prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile godzin ponadwymiarowych może mieć nauczyciel praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są przesłanki żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odstąpienia od takiego żądania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT nieodpłatne świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki kurs zastosować do opłat i prowizji bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych ma wystawienie faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy okres nauki zawodu i urlopu bezpłatnego jest okresem zatrudnienia zaliczalnym do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy upłynie 30-dniowy termin związania ofertą jeśli otwarcie ofert miało miejsce 15 maja 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć na gruncie VAT usługi świadczone przez agencję reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W którym miesiącu mam prawo odliczyć VAT z faktur za zakup auta oraz z tytułu dodatkowej jego zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Zwrotu jakich kosztów może dochodzić gmina od mieszkańca DPS, za którego ponosiła opłatę zastępczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy aby skorzystać ze zwolnienia, mąż powinien dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy brak zwrotu wkładu do spółki komandytowej generuje stratę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do stażu urlopowego wlicza się cały okres służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy hotel może mieć przydomową oczyszczalnię ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy na gruncie podatku dochodowego skuteczna będzie umowa podnajmu lokalu zawarta między małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nierozliczone zaliczki na poczet zysku należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieruchomości wykorzystywane na podstawie użyczenia mogą być przedmiotem wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy popłuczyny po myciu szkła laboratoryjnego są ściekiem, czy odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może samodzielnie dokonać zmiany w regulaminie pracy i wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z udziałem w imprezie sportowej można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zgodnie z MSR kompensatę zobowiązań można traktować jako przepływ pieniężny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy zobowiązania publicznoprawne są wyłączone z korekty kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług nadbudowy kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży samochodu o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie dokumenty składane do PFRON powinien skorygować pracodawca po przywróceniu pracownika do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert powinien zastosować zamawiający w przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Jakie przepisy regulują obowiązkowe przeglądy okresowe systemów wentylacji mechanicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby pracownik został zatrudniony w formie telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie wymagania musi spełniać system informowania o pożarze w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Jakie zobowiązanie podatkowe powstanie w związku z przepisaniem lokalu na byłą żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest tryb dochodzenia należności za wydatki na świadczenia pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody polskiej telepracownicy pracującej w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinny być malowane osłony stałe i ruchome przy maszynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne