Questions and answers

Czy w regulaminie ZFŚS można zaznaczyć, że dofinansowanie przysługuje pracownikom, emerytom i rencistom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wynajem powierzchni budynku na wywieszenie baneru podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup pizzy dla pracowników obsługujących stoisko na targach można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zapłatę odsetek od kredytu należy księgować na koncie 134?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy zawieranie kolejnych kontraktów przez członka rodziny wymaga utracania i uzyskiwania dochodu z nich pochodzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zmieniona uchwała o podziale zysku powinna zostać złożona do urzędu skarbowego i sądu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy zwrot wydatków związanych ze studiami pracownika podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka dokumentacja powinna być sporządzona w momencie zakończenia prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi budowlanej wykonywanej w Holandii na rzecz kontrahenta belgijskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie zmiany wprowadzi zmiana rozporządzenia dotyczącego klasyfikowania uczniów i słuchaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy potraktować otrzymaną od firmy niemieckiej premię za współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować przekazanie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak obliczyć dochód ze sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak opodatkować zaliczki w przypadku zmiany formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa zbiorczego dowodów księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak powinno się skorygować koszty przy sprzedaży niezamortyzowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozksięgować zysk uzyskany przez grupę producencką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup posiłków dla pracowników wykonujących zadania służbowe w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towarów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT pośrednictwo w zakupie biletu lotniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować zakup licencji na nadawanie programu telewizyjnego w odcinkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy możliwe jest umorzenie świadczenia nienależnie pobranego z u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy ująć podatek naliczonego z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy podatnik obowiązany jest opodatkować transakcje rozliczane na zasadach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy odprowadzić VAT w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów i prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym zeznaniu rocznym wykazać emeryturę uzyskiwaną z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien refakturować na kontrahenta usługi wstępu do obiektów kulturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przemieszczanie się po schodach drabinowych powyżej lub poniżej 1 m od poziomu otoczenia jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany wystawić pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy kwota zapłacona tytułem ugody może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwotę kary za opóźnienie w dostawie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można wydać inwestorowi pozwolenie na budowę, pomimo niezgodności z obowiązującym mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy można zarządzeniem wprowadzić zmianę do regulaminu, która obowiązywać będzie z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można zrobić korektę zeznania PIT za 2013 r. i odliczyć ulgę w związku z wpłatami na IKZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy na terenach przekraczających 80% zabudowy dalsza zabudowa jest wykluczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy nowe pozwolenie na odprowadzenie ścieków deszczowych do morza powinien wydać marszałek, czy starosta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do 50% odliczenia pozostałych kosztów, w tym paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może od lipca 2015 r. odliczać 50% podatku VAT z zakupionego paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy sprzedaż części nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku, generuje przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu, jeśli na mocy ugody zniesiona została współwłasność?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż ratalną należy uznać za udzielenie pożyczki i kiedy powstanie przychód u sprzedającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy umorzenie kredytu w zamian za przekazanie nieruchomości stanowić będzie wydatek na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy używany sprzęt komputerowy zaliczony do grupy "4" można amortyzować przy zastosowaniu metody degresywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy właściciel jednoosobowej firmy musi przejść szkolenie wstępne i okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy wydatek na karty hotelowe jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione przez pracowników na zakup posiłków mogą stanowić koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne