Pytania i odpowiedzi

Jak zaksięgować wykonanie w ramach umowy o dzieło dokumentacji konstrukcyjnej maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy istnieją limity w zakresie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenia uzyskane po likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może brać udział w okresowym szkoleniu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie zabezpieczenie medyczne jest wymagane przy organizacji przez szkołę miejskich zawodów w piłce ręcznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji doszło do przesunięcia wylotu ścieków z rowu otwartego, do rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT od zakupu przyczepy do transportu mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownica powinna uprzedzać pracodawcę o planowanym powrocie do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przy nadbudowie kondygnacji w istniejącym budynku należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć przejazdy pracownika opłacone służbową kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy odzieżą roboczą, a odzieżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dodatek za staż pracy można różnicować w zależności od liczby nieobecności pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kierownik świetlicy może być prezesem związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak przy świadczeniu wychowawczym weryfikować dane z wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można stosować kwotę zmniejszającą podatek u pracownika, który uzyskał dodatek aktywizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę doprowadzalnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy powierzenie innej pracy powinno nastąpić w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaką formę powinno mieć skierowanie do Centrum Integracji Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego może skorzystać ze zwolnienia w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy składkę zdrowotną można wykazać w PIT-36L?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ustanowienia rodziny wspierającej należy dokonać w drodze decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przedmiotem umowy o świadczenie usług może być sprzątanie pomieszczeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można dokonać okresowej zmiany warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy istnieje ustalona prawem minimalna długość urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy do korzystania z platformy Empatia pracownik OPS powinien mieć specjalne upoważnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w samodzielnie ustalanym harmonogramie czasu pracy należy ująć także dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy umorzona pożyczka z odsetkami będzie kosztem podatkowym dla pożyczkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dystrybutor powinien odbierać odpady i utylizować zużyte oprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT opłatę rejestracyjną za dostęp do platformy Google Play?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim miesiącu należy ująć eksport towarów na warunkach dostawy CPT w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu z tytułu usług ciągłych rozliczanych kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy partner konsorcjum powinien zafakturować sprzedaż liderowi konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód oraz koszt podatkowy ze sprzedaży samochodu osobowego na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług ochrony i dozoru mienia oraz dla usług sprzątania terenów zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy po otwarciu składy celnego, podatnik będzie mógł nadal rozliczać VAT w procedurze uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje przekazanie przedsiębiorstwa małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup kartek świąteczno-noworocznych dla kontrahentów i pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT od zakupu drobnych upominków i kwiatów przekazanych pracownicom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy obszar inwestycji wskazany w decyzji środowiskowej musi być taki sam jak we wniosku o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy magazyn na odpady oraz plac magazynowy można określić jako instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż wiaty oraz demontaż starej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca z prawem do renty socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy kwota prowizji, stanowiąca wynagrodzenie za wykonaną usługę pośrednictwa jest przychodem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaki staż pracy uprawnia pracownika obsługi zatrudnionego na dwóch stanowiskach do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób odizolować pomieszczenia higienicznosaniatarne od działania styrenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy odcieki ze składowiska są ściekami przemysłowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy stypendium otrzymywane od pracodawcy podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wartość umorzonych udziałów bez wynagrodzenia należy prezentować w kapitale zapasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Co może zrobić ośrodek ustalający koszt utrzymania w DPS, jeśli akta sprawy znajdują się w sądzie administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne