Questions and answers

Jakie przepisy wspólnotowe regulują problematykę certyfikatu rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT najkorzystniej rozliczyć sprzedaż wraku samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy udokumentować usługę wykonania planów zbrojeniowych do projektu dla niemieckiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia udzielanego przez pięć gmin i współfinansowanego ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak postąpić z fakturą korygującą otrzymaną od czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania VAT dzierżawy, a jak użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w związku z wystawieniem korekty do transakcji z firmą której udzielonego rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy zakupie usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób są opodatkowane przychody stowarzyszenia z tytułu udziału w zyskach innych jednostek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bezpłatny odbiór złomu powinnam opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy darowizna na rzecz wnuczki nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy decyzja ustalająca linię brzegu kończy sprawę własności wyodrębnionej działki, tj. gruntów pokrytych wodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dochody ze spadku ujmuje się w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dom kultury może prowadzić sprzedaż internetową książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy konflikt rodzinny jest wystarczającą przesłanką do skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy koszt naprawienia wyrządzonej przez pracownika kontrahentowi szkody może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można łączyć świadczenie pracy w powiatowej inspekcji weterynaryjnej z wykonywaniem mandatu radnego powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy nabyte za granicą usługi informatyczne podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy naliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT w całości od zakupu używanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawiesić wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy pracownica, która przeszła operację może obiegać się o zapomogę zdrowotną finansowaną ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przedstawicielem pracowników może być kierownik działu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego na cele osobiste opodatkowana będzie podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ustalenie wysokości zmiany dochodu powinno odwoływać się do ostatniej czy pierwszej decyzji w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy w/w sytuacja powinna zostać zafakturowana, jeśli tak to jaką stawkę VAT zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem programu komputerowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wydatek na odzież roboczą przedsiębiorcy oraz pracowników może zostać ujęty w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wykonawca może sam sobie wystawić referencje, a następnie je użyczyć innej firmie na zasadach z art. 26 ust. 2b p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Firma produkcyjna

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować emeryturę polską wypłaconą rezydentowi australijskiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy opodatkowaniu usługi transportu towarów do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak długo trwa ochrona związkowa nauczyciela mianowanego, jeżeli w piśmie nie wskazano żadnego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie dane osobowe ucznia powinny być wpisane do dziennika nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie dokumenty są niezbędne, by usługa szkoleniowa była zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie powinniśmy posiadać dokumenty, aby odliczyć pełen VAT od samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne