Questions and answers

Jak prawidłowo powinny być rozliczane refundacje z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę cięcia materiału kupionego w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć pod kątem VAT rabat udzielony przez sprzedawcę z tytułu oddania starego pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT za usługi stałej obsługi prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury abonamentowej, która została opłacona z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik świadczący usługi informatyczne powinien zainstalować kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy samofakturowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu VAT przy imporcie usług architektonicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą od dostawcy zagranicznego jako zmniejszenie WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto odpowiada za okresowe przeglądy linii produkcyjnej doposażonej w elementy techniczne kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek rozliczenia podatku należnego od sprzedaży telefonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób należy udokumentować otrzymanie zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować budowę boiska sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie można odliczyć VAT od korekty faktury za leasing finansowy zwrotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej przy sprzedaży internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Z jaką stawką VAT dealer może sprzedać samochód przygotowany jako karetka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką stawką VAT obecnie należy refakturować na klienta koszty przesyłki pocztowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca wycenił wszystkie pozycje w formularzu cenowym ale nie podał ceny w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy konieczna będzie korekta VAT odliczonego przy nabyciu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nauczycielce przebywającej przez cały rok na urlopie wychowawczym należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy osoby niewykonujące zawodu medycznego mogą wykonywać czynności pielęgnacyjne wobec pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy podatek naliczony na fakturze za wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej z logo firmy podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik miał prawo do korekty podatku należnego z tytułu "złych długów"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy po wykupie z leasingu mogę nie wprowadzać samochodu do środków trwałych i nie księgować faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po zmianie cen pakietów medycznych i sportowych konieczna jest każdorazowo zgoda pracownika na potrącenie nowej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy może wykonywać zadania poza siedzibą pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przychody z działalności muzealnej podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przy przejęciu leasingu należy ograniczyć kwotę ubezpieczenia do kwoty 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy z tłumaczem zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia można podpisać dodatkowo umowę licencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak klub sportowy powinien rozliczyć należności sędziów za mecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak przy obliczaniu dochodu rodziny traktować alimenty zasądzone na rzecz dzieci w trakcie trwania małżeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Jak rozliczać w ciągu roku przychody i koszty z umowy o usługę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak w świetle przepisów wygląda realizacja obiektów tymczasowych na terenie oznaczonym w mpzp jako Ws?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może zaliczyć pracownikowi okres pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy świadczenie w postaci uczestnictwa w imprezie masowej finansowane z ZFŚS może być zwolnione ze składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały osobie, która w połowie miesiąca opuściła zakład karny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne