Questions and answers

Czy można zmienić termin obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czym skutkuje zgubienie paragonu, który powinien być dołączony do kopii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy rozpoznać transakcje wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy należy wystawić fakturę z tytułu sprzedaży gruntu rolnego osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości pod budowę drogi podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy organizacja kiermaszu, z którego środki zostaną przekazane na cele misyjne, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy otrzymany zwrot kosztów wymiany okien skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać samochód używany na zasadzie marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty całej kwoty podatku odliczonego przy nabyciu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać sprzedaży na zasadach ogólnych, czy w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pozostawienie w dokumentacji jedynie kserokopii faktur można uznać za dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wymagać od spawacza aktualnych uprawnień spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku regulacji manometrów przysługuje dofinansowanie do okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik po przepracowaniu zmiany może pracować w godzinach nadliczbowych w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prawidłowe jest wystawianie odrębnych faktur za najem oraz media?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy refundacja zagraniczna za naprawy gwarancyjne jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy składka na rzecz klastra informatycznego może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy storno faktury wymaga podpisu odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy udostępnianie maszyn klientom stanowi podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wpłacenie środków na rachunek powierniczy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w ramach przeprowadzonej usługi szkoleniowej dla uczelni publicznej podatnik może wystawić fakturę ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zamawiający ma obowiązek odpowiadania na pytania wykonawcy o uznanie równoważności urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy zamawiający może po raz drugi przedłużyć termin ważności wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy zamiast refaktury kosztów eksploatacyjnych możemy wystawić notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zdjęcia, jakimi dysponuje właściciel nieruchomości, mogą stanowić dowód podrzucenia odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Gdzie w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej ująć faktury za myto?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka data powinna pojawić się na wystawionym dokumencie jako data wykonania usługi w sytuacji jej refakturowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest właściwość organów w sytuacji przeniesienia do innego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana przy montażu napędu do istniejącej bramy garażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę przygotowania posiłków z artykułów spożywczych zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować posiłki dla wychowawców i pozostałego personelu przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż podłóg drewnianych wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi modernizacyjne i konserwacyjne wykonane w budynku wspólnoty mieszkaniowej PKOB 112?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy zarządzaniu nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do refaktury usługi zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak kwalifikować przychody osoby, z którą już rozwiązano umowę o pracę, otrzymane od byłego pracodawcy z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy opodatkować przywóz skóry z lisów w celu ich obróbki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować grunty W-RII?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne