Questions and answers

Czy konflikt rodzinny jest wystarczającą przesłanką do skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy koszt naprawienia wyrządzonej przez pracownika kontrahentowi szkody może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można łączyć świadczenie pracy w powiatowej inspekcji weterynaryjnej z wykonywaniem mandatu radnego powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nabyte za granicą usługi informatyczne podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy naliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT w całości od zakupu używanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawiesić wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy pracownica, która przeszła operację może obiegać się o zapomogę zdrowotną finansowaną ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przedstawicielem pracowników może być kierownik działu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego na cele osobiste opodatkowana będzie podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy ustalenie wysokości zmiany dochodu powinno odwoływać się do ostatniej czy pierwszej decyzji w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy w/w sytuacja powinna zostać zafakturowana, jeśli tak to jaką stawkę VAT zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem programu komputerowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wydatek na odzież roboczą przedsiębiorcy oraz pracowników może zostać ujęty w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wykonawca może sam sobie wystawić referencje, a następnie je użyczyć innej firmie na zasadach z art. 26 ust. 2b p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Firma produkcyjna

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować emeryturę polską wypłaconą rezydentowi australijskiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy opodatkowaniu usługi transportu towarów do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak długo trwa ochrona związkowa nauczyciela mianowanego, jeżeli w piśmie nie wskazano żadnego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie dane osobowe ucznia powinny być wpisane do dziennika nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie dokumenty są niezbędne, by usługa szkoleniowa była zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie powinniśmy posiadać dokumenty, aby odliczyć pełen VAT od samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć podatek należny i naliczony z tytułu zakupu złomu?c

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy ująć korektę in minus dotyczącą WDT przy w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakiej formie należy powiadomić podatnika o wszczęciu czynności sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT należy wykazać transport dla spółki z Macedonii z Polski na Litwę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim trybie można uzyskać odszkodowanie za nabyty grunt, na którym nie ujawniono wody płynącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

W jaki sposób można w Polsce rozliczyć zapłacony w Czechach podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób naprawić błąd w nawie usługi na rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób organ może wymóc na wspólnikach spółki cywilnej przeniesienie koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może zwolnić emerytkę, która przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć transakcję WNT, jeśli podmiot jej dokonujący nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży odkupionego i wyremontowanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jakich regulacji wynika obowiązek wskazania przez gminę kandydata na opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy bezrobotny ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy konieczna jest umowa na zlecenie wykonania usługi czyszczenia zbiorników z odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy koszty transportu wlicza się do podstawy opodatkowania przy imporcie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy małżonek niebędący czynnym podatnikiem VAT może na swoje nazwisko wynająć lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy matka może zgłosić do ubezpieczenia swoje dziecko, które ukończyło 26 lat i studiuje medycynę za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w czasie biegu okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne