Questions and answers

Czy w pomieszczeniach biurowych należy wykonywać pomiary stężenia substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z zawyżeniem składek należy skorygować deklaracje podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży rozbitego samochodu, który był wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować na kontrahenta koszty usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT przekazanie ubrań z logo firmy w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT oddanie gruntu w bezpłatne użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować przeterminowany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać sprzedaż usług poza terytorium kraju w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownikom, którym zaprzestano wypłacania premii, przysługuje roszczenie o ich wypłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jakich sytuacjach można zrezygnować z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jakich sytuacjach stosować wniosek VAT-ZZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej sytuacji wykonawca może wystawić referencje dla samego siebie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przeksięgowanie nadwyżki VAT na zobowiązanie w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób uiścić należny podatek, gdy spółka jest wykreślona z rejestru (likwidacja)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać samochód osobowy, wprowadzony do firmy na podstawie faktury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co powinien sprawdzić zamawiający w projekcie umowy z podwykonawcą dostarczonym przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy asekuracjącym przy pracach gazoniebezpiecznych może być osoba zatrudniona na podstawie zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dyrektor placówki może wystąpić do organu prowadzącego o zwiększenie subwencji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się tylko dla nowo projektowanego obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy informacja o nośności regałów powinna być podana w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przekazując samochód mężowi w 2015 r. w ramach podziału majątku muszę naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spłata uzyskana przez spadkobiercę generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy stwierdzenie oszustwa popełnionego przez kontrahenta pozbawia prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile godzin ponadwymiarowych może mieć nauczyciel praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są przesłanki żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odstąpienia od takiego żądania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT nieodpłatne świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do opłat i prowizji bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych ma wystawienie faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy okres nauki zawodu i urlopu bezpłatnego jest okresem zatrudnienia zaliczalnym do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne