Questions and answers

Jak opodatkować sprzedaż budynku nabytego i ulepszanego przed 1993 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak osoba świadcząca najem opodatkowany ryczałtem powinna rozliczyć zatrzymaną kaucję?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić Ukrainkę studiującą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup materiałów do produkcji dokonany w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wykazać wynagrodzenie do kapitału początkowego pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak zaksięgować podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony z tytułu zmiany umowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować sprzedaż towarów budowlanych wraz z usługą montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować ufundowane i wypłacone stypendium dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy podatnik może zastosować ulgę mieszkaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy zapomoga wypłacona pracownikowi ze środków ZFŚS podlega zwolnieniu z oskładkowania i opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto powinien przeprowadzić szkolenie z metod przeprowadzania instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały w sytuacji zmiany stopnia niepełnosprawności wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód podatkowy w CIT z tytułu udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą zaksięgować fakturę, jeżeli wpłynie do firmy po 20. danego miesiąca lub w kolejnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy sprzątaczce można zaliczyć do stażu pracy okres zatrudnienia na podstawie ksero świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób można zorganizować lekcje religii, jeżeli w szkole są dzieci różnych wyznań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy elektronarzędzia należy kwalifikować jako "maszyny w ruchu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kierownik OPS może jednocześnie pełnić funkcję zastępcy wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy lekarz medycyny pracy jest reprezentantem pracodawcy w komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy należności wynikające z rozrachunków z tytułu dostaw i usług mogą stanowić należności długoterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy odpady wytwarzane i zebrane od innych podmiotów należy magazynować w osobnych pojemnikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy organizator konkursu może opłacać podatek od nagród za zwycięzców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rada gminy może upoważnić wójta do udzielania zwolnienia z opłaty targowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy rolnicy muszą mieć zezwolenie na transport odpadów, np. żużla, ziemi, obornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy sprzedaż towarów w Szwecji sumować razem z dochodami w Polsce, czy rozliczać na innych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w pomieszczeniach biurowych należy wykonywać pomiary stężenia substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z zawyżeniem składek należy skorygować deklaracje podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży rozbitego samochodu, który był wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować na kontrahenta koszty usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT przekazanie ubrań z logo firmy w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT oddanie gruntu w bezpłatne użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne