Questions and answers

Jakie konsekwencje na gruncie VAT będzie miało wycofanie pojazdu jako środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej przez poprzedniego pracodawcę przedawnia się z upływem trzech lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można refakturować koszty organizacji imprezy integracyjnej na inną firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak długo w aktach osobowych nauczyciela powinna być kara porządkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy za niewykorzystany urlop dodatkowy niepełnosprawnemu pracownikowi należy się ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy poniesione przez spółdzielnię nakłady na majątek spółki powinny być przez spółkę rozliczane podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można przyjąć, że stosowanie Polskich Norm nie jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy zdarzenie, w następstwie którego nie powstał uraz może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy można nie wydawać uczniom posiłków ze względu na remont pomieszczeń kuchennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie przepisy regulują kwestię oddziaływania turbiny wiatrowej na nieruchomości sąsiednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak zaksięgować kwotę otrzymaną przez szpital z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji zakład powinien posiadać pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Kto sprawuje nadzór nad usuwaniem wyrobów zawierających azbest?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy postanowienie umowy o przeniesieniu własności odpadów na podwykonawcę inwestycji jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jaki kod powinien być przypisany do odpadu w postaci skrawków cyny powstających w procesie lutowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak amortyzować nieruchomość z jednym budynkiem i elementami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zmiana miejsca zamieszkania wpływa na przyznane prawo do zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Jaki powinien być sposób rozliczenia faktury korygującej na gruncie podatku od towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy fundusz inwestycyjny zamknięty posiadający większość akcji w s.k.a. może być jednostką dominującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy nabycie od zagranicznego podmiotu usługi promocji miasta podczas konferencji zagranicznej stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W której pozycji deklaracji VAT wykazać świadczenie usług remontowo-budowlanych na terenie Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy po przedłużeniu umowy leasingu podatnik zachowa prawo do odliczania 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy opiekun ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS z jej własnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kto powinien wydawać karty dużej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy pracownik ma prawo do dodatku pieniężnego za pracę przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS prawidłowy jest podział na dwie grupy - pracowników i menadżerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należność wymagalna z tytułu niewykonania warunków umowy może zostać rozłożona na raty na wniosek wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca nie złożył formularza oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób refakturować na kontrahenta zagranicznego zakup międzynarodowych biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakim procesem odzysku jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych prowadzące do uzyskania reglanulatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sędziemu należy zapewnić ergonomiczne stanowisko pracy z monitorem ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie uprawnienia wobec pracowników daje obowiązek nadzoru nad nimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy naprawa maszyny podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy pracownik wykonawcy musi posiadać pełnomocnictwo do wysyłania zapytań do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy w przetargu na dostawę benzyny i oleju napędowego można zastosować jako jedyne kryterium cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić najprostszą dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wózek widłowy zapewnia lepsze warunki ergonomiczne dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu poniżej jego wartości rynkowej implikuje po stronie sprzedającego negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy lasy i nieużytki nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do obsługi kompresorów lub sprężarek do powietrza konieczne są dodatkowe uprawnienia UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy termin sporządzenia protokołu powypadkowego może zostać przekroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy likwidacja przez wykonawcę jednej z placówek medycznych jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować w PKPiR umowę leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak zapewnić bezpieczne wejście na maszynę zlokalizowaną 3 m nad poziomem posadzki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zawarcie kolejnej umowy zlecenia rodzi po stronie zleceniodawcy obowiązek organizacji szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kwota do zapłaty na fakturze może wynosić zero?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od darowizny można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy pracodawca może otrzymać refundację od starosty za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zakup płytek gumowych sfinansowany pieniędzmi z nagrody stanowi dla stowarzyszenia koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy plan urlopów może obejmować tylko urlopy dwutygodniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne