Questions and answers

W jaki sposób prawidłowo zmienić odbiorcę na fakturach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować na kontrahenta koszty noclegów związane z realizacją zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona faktura za sprzedaż ubezpieczenia opon samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można przekwalifikować środek trwały na towar w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zapłatę zaległego zobowiązania wobec ZUS i odsetki za zwłokę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zadekretować odsetki od lokat terminowych dotyczące ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Kiedy należy opracować program zapobiegania wypadkom przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Kto będzie płatnikiem od wydawanych w konkursie nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik opodatkowany podatkiem liniowym może otworzyć nową działalność na ryczałcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynik badania histopatologicznego może odebrać osoba upoważniona do dostępu do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć agregat tynkarski i jaką ustalić stawkę amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na firmie, która produkuje mieszaniny klasyfikowane jako drażniące dla oczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jakie procedury, w świetle rozporządzenia REACH, powinien przejść importer proszków metali nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Co, przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie, oznacza zakaz obniżenia wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy faktura za wystawione etapy musi byś bezwzględnie równa wartościowo z protokołem zaawansowania prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy gmina powinna pobierać czynsz wg stawek spółdzielni mieszkaniowej, czy wg stawek ustalonych przez organ gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy i ewentualnie w jaki sposób podatnik powinien rozliczyć kompensaty na wystawianej fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy każda szkoła musi mieć swój własny BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy kładka jest pomostem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy konkubentowi, ojcu jednego z czwórki wychowywanych dzieci, przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy koszty dowozu towarów do klientów należy wyszczególnić na paragonie fiskalnym w oddzielnej pozycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę WDT bez VAT kontrahentowi niemieckiemu, który nie posiada VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czym różni się droga od ulicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy otrzymywana przez podatnika dopłata powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo, dokonywane od początku inwestycji zakupy, kwalifikować jako związane ze sprzedażą opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć w całości podatek z niezapłaconej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik po wypowiedzeniu mu umowy o pracę, w tym w okresie wypowiedzenia, może korzystać z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy premię uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy rozpoczęcie działalności w zakresie usług taxi obliguje do zostania podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy uprawnione jest wystawienie faktury na 30 dni przed terminem płatności określonym na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy urząd gminy powinien naliczyć VAT z tytułu przekazania lamp przedsiębiorstwu energetycznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy VAT od wykupu samochodu osobowego po zakończeniu leasingu operacyjnego podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wejście do budynku przez garaż jest zgodne z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy w szkole może być 4-miesięczny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wysokość odprawy emerytalnej należy liczyć z całego etatu, jeżeli został on wcześniej zmniejszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy występuje zanieczyszczenie powietrza z przycinania kostki brukowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zastępcy burmistrza można przyznać stały dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na wykonanie listew do ławek i do refaktury za montaż okien w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki adres powinien być podawany na fakturach kosztowych i rachunkach sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty ewidencji odpadów trzeba przygotować w razie wywozu odpadów poza granicę Polski do krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Duczmal Maria | Nieaktualne