Questions and answers

Jak dokumentować na potrzeby VAT sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie dokumenty musi posiadać firma, żeby zastosować stawkę NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie dokumenty uznające dostawę za WDT powinny zostać skompletowane przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku zwolnionym z VAT, gdy dokonuje importu usług z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążą na organie prowadzącym oraz na dyrektorze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła sprzedaż niepublicznego ZOZ-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakim dokumentem (notą uznaniową czy fakturą korygującą) dokonać zwrotu nadpłaconych opłat cmentarnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy potraktować sprzedaż wyrobów na rzecz kontrahenta belgijskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nabycie towaru w Czechach, transport do Niemiec, a następnie wysyłkę do odbiorcy z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak poprawnie wystawić fakturę na przewóz osób z Polski do Włoch na firmę holenderską?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy i jak stosować kody FAO alfa-3 na etykietach przetworów rybnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Kiedy należy wykazać VAT w związku z nabyciem usługi polegającej na wybudowaniu hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT w przypadku rozłożenia na raty płatności za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jaka powinna być stawka VAT dla usług poligraficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku udzielenia licencji na korzystanie ze wzoru przemysłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może poprawić błąd na fakturze w postaci zawyżenia kwoty brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób podlega opodatkowaniu VAT zakup złomu stalowego wykorzystywanego na potrzeby własne nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik powinien ująć fakturę, a w którym korektę anulującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Za jakie usługi należy księgować VAT zgodnie z terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co powinien zrobić wykonawca jeśli zamawiający nie godzi się na podwyżkę wynagrodzenia wskutek waloryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dodatek wyrównawczy należy uwzględniać w podstawie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy grunty użyczone od Gminy pod żwirownię podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy kwota zwrócona pracownikowi za poniesienie kosztów opłaty skarbowej stanowi jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pracownika urzędu miasta na stanowisko dyrektora OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy odpoczynek tygodniowy może przypadać na dni wolne od pracy, w tym na przypadające w danym tygodniu święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług rekrutacji oraz konsultacji IT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prawo do odprawy rentowej zależy od sposobu rozwiązania umowy o pracę przed przejściem na to świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przetwarzanie odpadów o kodzie 10 01 01 w wytwórni betonu stanowi odzysk R5, czy R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy przyznanie premii regulaminowej można uzależnić od kondycji finansowej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy udział pracownika w comiesięcznych imprezach organizowanych przez pracodawcę stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wkłady w postaci wyposażenia powinny zostać zaliczone do funduszu udziałowego czy zasobowego spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy w momencie wycofania budynku z ewidencji środków trwałych należy tę czynność opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w przypadku wycofania aportu ze spółki należy zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wykreślenia z listy osób oczekujących na umieszczenie w DPS należy dokonać w drodze decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zakup odzieży z logo firmy można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zakup samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawką ryczałtu opodatkować otrzymaną od banku premię za opłacanie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż odpadów produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie BHP ma pracodawca wobec telepracownika, który uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje wykorzystywanie prywatnego samochodu przez członka zarządu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne