Questions and answers

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła zwrot importowanych towarów do sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła zbycie na rzecz męża przedsiębiorstwa w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU ma zastosowanie w przypadku działalności polegającej na organizowaniu przyjęć weselnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak księgować zakup oraz sprzedaż mieszkań, jeżeli firma zakupiła je w celu odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak liczyć odpoczynek dobowy pracownikowi zatrudnionemu u tego samego pracodawcy także na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy ma gruncie VAT rozliczyć sprzedaż domu jednorodzinnego klientowi czeskiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak opodatkować zawartą umowę cywilnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik przekroczył miesięczny limit godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak powinno wyglądać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przygotowane przez OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo określić w skierowaniu do lekarza lub w umowie o pracę stanowisko głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić nadgodziny i czas przestoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT przyjmowanie w zastaw biżuterii ze złota?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać zamówienia in-house?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak zaksięgować dotację na zwrot poniesionych kosztów zakupu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Kiedy należy odliczyć VAT w związku z zakupem ciągnika i maszyn rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy opodatkować import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od czego jest uzależnione stosowanie stawki 0% w odniesieniu do eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakich przepisów należy oznakowywać opakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapoznać praktykanta z oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jakie czynniki szkodliwe, których stężenie należy zmierzyć występują przy pracach lakierniczo-malarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Co można zaliczyć do doskonalenia zawodowego nauczycieli w "określonej formie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy bezpłatny odbiór odpadów podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy firma w świetle obowiązujących przepisów może odliczać pełen VAT od samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy koszty wyjazdu i pobytu na zebraniu członków rady nadzorczej stanowią przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwoty otrzymane od usługobiorcy zwiększają podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług przez agenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy likwidator może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest zobowiązane do udzielania odpowiedzi na zapytania inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy należy zachować proporcję przy rozliczaniu podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy organ nadzorujący, który rozpatruje anonimowe skargi, powinien ogłosić wcześniej procedury postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pożyczka udzielona za granicą podlega opodatkowaniu PCC w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przejazdy taksówkami powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami, czy wystarczy paragonami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy sprzedaż działki będzie mogła korzystać ze zwolnienie od podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy świadczenia wakacyjne z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Gdzie w biurze należy ustawić lodówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć pracownik socjalny wobec osób zobowiązanych do alimentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakim procesem odzysku jest wykorzystanie odpadowego siarczanu żelazowego jako składnika do produkcji nawozów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługę artystyczną świadczoną w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty VAT u podatnika dokonującego rozliczeń kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo odliczyć VAT od zakupu lokalu usługowego, jeśli podatnik prowadzi działalność mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak przeprowadzić procedurę zakupu wielu dzieł sztuki różnych autorów od różnych właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Jak zaksięgować pobranie przez bank prowizji od kredytu z konta bieżącego wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy należy podjąć uchwałę o wyborze biegłego rewidenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli zwolniony nauczyciel nie chce odebrać świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co w sytuacji gdy podatnik nie otrzyma pozwolenia na budowę, a na środek trwały zostały już poniesione nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy amortyzowanie cudzego sprzętu jest uwarunkowane wystąpieniem odpłatności za używanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy burmistrzowi należy wypłacić nagrodę dla pracowników samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne