Questions and answers

Czy wydać decyzję uchylającą i przyznać zasiłek pielęgnacyjny w oparciu o nowe orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Do jakiego rodzaju kosztów należy przyporządkować wydatek bieżący § 471?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Do kiedy należy podjąć ostateczną uchwałę o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Ile godzin powinien przepracować pracownik w maju i grudniu 2021 r. zatrudniony w wymiarze 2/3 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka instytucja wypłaca we Francji świadczenia odpowiadające swoich charakterem świadczeniom rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dokumenty należy przygotować w związku z dostawą towaru z Polski do Niemiec na rzecz brytyjskiego nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są wymagania prawne BHP i OŚ przy magazynowaniu w lakierni kwasu solnego i wodorotlenku sodu w ilości 1000l?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć operator mobilnej wytwórni mieszanek na zimno?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi za dzień, który pracodawca ustalił dniem wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownika socjalnego w tym przypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ma postąpić PINB, gdy w latach 1989-1996 dokonano samowolnej budowy przyłącza napowietrznego niskiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować umowę o zarządzanie i administrowanie samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku, gdy po czasie okaże się, że jakaś pozycja nie została zafiskalizowana na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy ująć w ewidencji zakupione materiały reklamowe, które nie zostaną zużyte w bieżącym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ująć w planie urlopów pracownika, który jest zatrudniony w ramach robót publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy wyliczyć datę powrotu dzieci z kwarantanny do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak obliczyć składki zdrowotne w przypadku podatnika korzystającego z zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo powinny być zaksięgowane noty księgowe z paysafecard?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu finansowym udzielone pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak stowarzyszenie powinno zaksięgować zakup kart podarunkowych i upominków dla wolontariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ująć na kontach księgowych spłatę pożyczki, odsetki od pożyczki i zryczałtowany podatek z odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustalić podstawową kwotę dotacji podawaną w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wykazać fakturę korygującą rozliczającą media?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać w pliku JPK korektę faktury w zakresie oznaczenia mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy dostawy należy uznać za podobne i w konsekwencji dokonać łącznego szacowania ich wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Kiedy powinien być wykazany VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy powinien mieć dokonaną ocenę u nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto ma wystawić i podpisać rachunek do umowy o dzieło, jeżeli wykonawca umowy jest niepełnoletni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Która waga odpadów powinna zostać przyjęta do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Rochala Marta | Aktualne

Na jakich kontach powinny być zaksięgowane środki na "Program Asystent Rodziny na rok 2020"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakich zasadach należy wydać świadectwo pracy dla nauczyciela po likwidacji gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakim koncie kosztów należy zaksięgować § 4430?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Na jakim koncie podatnika należy odliczyć kwotę ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Od kiedy alimenty zasądzone wyrokiem liczyć do dochodu w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

O jakich decyzjach mowa w art. 223 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakiej formie w postępowaniach krajowych należy składać postąpienia w aukcji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W jakiej minimalnej odległości może być usytuowana reklama o wysokości do 6 m i powierzchni reklamowej ok. 10 m2, od granic działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje nauczycielowi pełniącemu funkcję wicedyrektora szkoły feryjnej urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dokonać sprostowania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób jednostka budżetowa powinna spisać wierzytelności nieściągalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób pod rządami nowego PZP gmina ma udzielić zamówienia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może dochodzić roszczeń od byłego już pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo powinnyśmy wypełnić KPO, jeżeli transportujemy odpady z miejsca y do miejsca x?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

W którym momencie powinniśmy do KPO wpisać pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Co ma zrobić inwestor, jeśli zgłosił do odbioru tylko część budynku objętego przeniesionym pozwoleniem na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Co uwzględniać przy wyliczaniu tzw. prewspółczynnika do odliczeń częściowych metodą przychodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy alimenty ściągane z wynagrodzenia odliczamy od dochodu rodziny przy przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy blok współspalający 3 rodzaje paliw będzie klasyfikowany jako współspalarnia odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu należy przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić pierwszą umowę nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może nie wykorzystać w danym miesiącu opłaty za wyżywienie uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podnieść pensje pracownikom niepedagogicznym, jeżeli wzrośnie minimalne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne