Questions and answers

Czy pracodawca może zakazać pracownikom spożywania w pracy posiłków dostarczanych przez firmę cateringową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca musi udostępnić karty charakterystyki mydła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca zwracając protokół powypadkowy, wpisuje adnotację czy po prostu zwraca go bez podpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przydzielane pracownikom mleko neutralizuje szkodliwy wpływ na zdrowie styrenu stosowanego przy produkcji żywic?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy spółka powinna potraktować fakturę jako fakturę zaliczkową i odliczyć VAT w dacie zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy strata przypisana komplementariuszowi SKA może być kosztem podatkowym w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu do spółki osobowej powoduje, że powstaje przychód po stronie wnoszącego aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wójt powinien konsultować z przedstawicielem pracowników zwolnienie 9 z 20 zatrudnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wykrycie błędu stwarza konieczność korekty deklaracji wraz z jej pisemnym uzasadnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak często przetwarzający odpady popiołu w procesie odzysku R10 musi wykonywać badania gleby i popiołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak dokonać wyliczenia wynagrodzenia za jedną godzinę pracy nadliczbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe wiążą się z likwidacją spółki partnerskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować odszkodowanie za powstrzymywanie się przez menedżera od działalności konkurencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować sprzedaż dokumentacji projektowej uznanej jako inwestycję zaniechaną w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób można utworzyć oddział przedszkolny przy szkole podstawowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy formą pomocy społecznej może być skierowanie przez OPS do prywatnej placówki zapewniającej całodobową opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy klauzula z u.p.s. zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy koszty i przychody z działalności sportowej oraz reklamowej podlegają łączeniu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony w fakturze od paliwa nabytego dla samochodu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zmienić umowę przed jej podpisaniem, ale już po wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT sprzedaż używanego kombajnu zakupionego w 2001 r. z VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel ma prawo podważyć zasadność e-maila wysłanego na jego służbowy adres e-mail w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas zastępstwa należy wypłacić wynagrodzenie za czerwiec z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony u dwóch pracodawców może korzystać ze świadczeń socjalnych u każdego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy na usuwanie trzcin z brzegów wody stojącej wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podatek naliczony z faktur za ubezpieczenie podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć 50% VAT od paliwa do samochodu ciężarowego w leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku sekretarza powinien otrzymywać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT, w związku z nabyciem usługi notarialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaży komputera zakupionego od osoby fizycznej na firmę podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transakcja zniesienie współwłasności będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne